Hycklande Wanja

LO ordföranden är idag på morgonen riktigt upprörd. Hon har fått veta att merparten av de långtidssjukskrivna är lågutbildade kvinnor! Var har LO ordföranden befunnit sig de senaste tio åren. Har hon inte fattat att det är just hennes medlemmar som drabbats stenhårt av den sjukförsäkringen som socialdemokraterna bar ansvaret för. Den sjukförsäkring där det var lätt att bli sjukskriven men fullständigt omöjligt att få hjälp att komma tillbaka. Att det var hennes medlemmar som drabbades av den förtidspensioneringshysteri som rådde 2006 när 140 personer per dagmed eller mot sin vilja blev förtidspensionerade. Dömda till ett liv i fattigdom med ökad sjuklighet och för tidig död. Det hade inte Wanja en aning om men nu när dessa människor får hjälp via Arbetsförmedingen att hitta tillbaka till arbetslivet DÅ blir hon så upprörd så upprörd. Jag tror att hennes medlemmar har anledning att blir upprörda över att hon är mer socialdemokratisk valmegafon än företrädare för sina medlemmar.