Förvånande agerande från fp

Jag läser på Ola Johanssons, blivande C riksdagsman från Halland, blogg om hur vännerna i folkpartiet agerat i SKL. Folkpartiet har tydligen nätt och jämt deltagit i den beredning som har ett avgörande inflytande på den svenska skolan.  I den pågående avtalsförhandlngen har man från kommunerna varit överens om att driva kravet på att lärare ska ha samma arbetstider som övrig personal på skolan.  Avtalsförhandlingarna sköts av SKL:s förhandlingsdelegation där fp ledamoten tydligen fått order från Utbildningsdepartementet att ställa sig på motpartens, Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds sida, i förhandlingarna. Tydligt syfte att få några av Sveriges lärare att rösta fp i höstens val. Tror inte fp Sveriges lärare om mer än att de kan köpas för pengar.  Valforskningen är dessutom tydlig i att svenska väljare inte röstar beroende på hur det ser ut i den egna plånboken.