Mona räknar fel igen

Socialdemokrater far runt och berättar att 25 000 harn fått sparken från skola, vård och omsorg på grund av den moderatledda regeringens skattesänkningar. Det stämmer inte riktigt... Det som däremot hänt är att 10 000 har bytt arbetsgivare från att ex vis jobba i den kommunala hemtjänsten till att jobba i en privat hemtjänstfirma eller från en kommunal skola till en friskola. De äldre får samma, eller bättre hemtjänst. Eleverna får lika mycket undervisning. Kostnaden minskar inte för kommunerna men antalet anställda hos kommun och landsting har minskat med 10 000. Vad är problemet? 18 000 till 19 000 jobb har försvunnit som ett resultat av minskade sjukskrivningar och därmed färre timvikarier. Att den ordinarie personalen blir friskare och kan vara på jobbet kan väl inte vara et problem. Slutligen har 7 000 plusjobbare lämnat kommunerna. Plusjobb var en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som inte längre behövdes då högkonjunkturen var som hetast. Gott om jobb fanns då på andra ställen. När socialdemokraterna presenterar en siffra är det alltid klokt att syna korten. Räkna rätt har aldrig varit Mona Sahlins och socialdemokraternas starkaste sida.