Svar till Veronica Palm (s)

Socialdemokraterna skickar till landets tidningar en debattartikel om stupstockar undertecknad Veronica Palm (s). Så här har jag svarat i Arbetarbladet: Jag vill rekommendera Veronica Palm att besöka en Arbetsförmedling för att träffa några av alla de långtidssjukskrivna som nu får hjälp via Arbetsförmedlingen. Det är människor som drabbades stenhårt av den havererade sjukförsäkring som Veronica Palm hade ansvaret för fram till 2006. De som av många olika skäl hamnade i årslånga passiva sjukförsäkringar utan hjälp att komma tillbaka till arbete. Veronicas lösning på den tiden var att införa ett system där den sjukskrivne efter ett år successivt fördes över till förtidspension. 140 personer per dag förtidspensionerandes som hösten 2006 när systemet var som mest effektivt.Vi vet att de som förtidspensionerades när Veronica satt vid makten drabbades av ett liv i fattigdom, ingen lever gott på förtidspension. Vi vet att många drabbades av ytterligare sjukdom och för tidig död. För förtidspensionärerna hade Veronica och hennes vänsterkamrater bestämt att de absolut inte fick vara aktiva i föreningslivet mer än 8 timmar per dag. De fick inte studera och absolut inte arbeta, vitt. Då hotades man med indragen sjukpenning. Arbeta svart var möjligen det alternativ som kvarstod.Nu får de förtidspensionärer som så önskar vara aktiva i föreningar som mycket de vill. De får gå på så många studiecirklar de vill och kanske även gå en kurs på folkhögskola. De får dessutom gärna, om de själva vill,  prova på att jobba och då samtidigt behålla förtidspensionen helt upp till en årslön på ett basbelopp och halva förtidspensionen därefter. Om de däremot jobbar svart ryker förtidspensionen. Rätt tydlig skillnad mellan tiden då Veronica och vänsterpartierna styrde och hur det fungerar idag.Istället för att kasta ut de långtidssjukskrivna i förtidspension får de nu hjälp via arbetsförmedlingen. Många var mycket oroliga inför den förändringen. Veronica och hennes partikamrater hade dessutom mage att skrämmas med att man på Arbetsförmedlingen minsann hade en stupstock. Där skulle något så fruktansvärt hända att det kunde jämföras med en avrättning!!! Om nu Veronica tar sig tid att besöka en Arbetsförmedling och träffar några av de tusentals som gått från passiv sjukskrivning hos Försäkringskassan till aktiv introduktion hos Arbetsförmedlingen så kommer hon säkert att träffa ett antal som är ledsna och besvikna. Introduktionen har inte gett resultat och de kommer att återgår till Försäkringskassan. Men hon kommer också att träffa många många som berättar en annan historia. Äntligen är det någon som bryr sig! Jag har fått en chans som jag inte trodde fanns! Jag är inte ett hopplöst fall! Om inte Veronica har tid att besöka Arbetsförmedlingen och träffa de människor hon skrämt med stupstockar så kan hon i lugn och ro vänta på de rapporter och utvärderingar som inom kort kommer. De kommer säkert inte att visa att alla blivit hjälpta tillbaka men bilden kommer att bli en helt annan än den Veronica förfäktar nämligen att de drabbats av ett öde likt den som förr fick se stupstocken på nära håll.