DN och patientjournalen

Wolodarski på DN:s ledarsida ser den nya patientdatalagen som ett hot mot integriteten. Landstingsrådet Christer Jonsson bemöter argumenten på sin blogg. Tilläggas bör att i den nya patientdatalagen finns dubbla integritetsspärrar. Först måste patienten ge sitt godkännande till att journalen från ett besök på ex vis infektionsklinik överhuvudtaget ska synas i den nationella patientöversikten. När sen patienten söker på nästa klinik måste ett nytt tillstånd inhämtas för att behandlande läkare ska kunna läsa vad som står i journalen från det patientbesöket på den andra kliniken. Om det är så att man på en mottagning struntar i att inhämta tillstånd från patienten för att läsa journalen är det ett brott mot lagen på samma sätt som det är ett brott mot den tidigare journallagen att begära kopior från en annan klinik utan att inhämta patientens tillstånd. Det är bara om patienten kommer in medvetslös till akuten som man utan tillstånd kan gå in och läsa journaler från andra kliniker.