Timell stödjer C politik

DN debatt idag skriver Martin Timell att han stödjer Centerpartiets och regeringens politik gällande att ROT avdraget ska vara kvar. Han tar därmed avstånd från vänsterpartierna som tycker att ROT ska finnas bara vid lågkonjunkturer. ROT är liksom RUT mycket bra regler. Det bidrar till att fler kommer i arbete OCH det gör att svarta jobb blir vita.  Från branschen är det omvittnat att många tvekar till att starta ROT projekt på grund av oron att avdraget ska försvinna om högkonjunkturen hinner komma. Borttaget ROT under högkonjunktur gör dessutom att jobb som under lågkonjunktur är vita på grund av ROT blir svarta utan ROT. Klok karl den där Timell.