En Ohlycka kommer inte ensam

    Inte nog med att en statsvetarprofessor sagt att Vänsterpartiernas försök att slippa komma överens strider mot grundlagen. Nu sjunkter dessutom arbetslösheten. Inte bra.....