Vänsterpartierna fifflar med grundlagen

Att tvinga vissa kommuner att ordna folkomröstningen i en fråga som berör långt många fler bara för att vänsterpartierna inte klarade av att komma överens visar sig inte vara ok enligt grundlagsexpert. Men Mona hävdar med bestämdhet att hennes egen expert har sagt att så får man göra....