Vårdval Sverige en succé!

Vårdval Sverige, som nu i snabb takt förändrar svensk primärvård, är delvis ett resultat av den debatt som fördes på Centerstämman i Kalmar våren 2007. Konkurrensverket har i uppdrag att följa upp reformen och kom idag med sin andra rapport. Den är trevlig läsning tycker jag. Reformen börjar bli en succé. Tillgängligheten ökar och bemötandet blir bättre. 181 nya vårdenheter har tillkommit och patienternas mak har stärkts. Inte illa för en reform som varit i kraft sen fem månader. Men allt är inte bra. Centerstämman i Örebro 2009 pekade på att landstingen måste utforma sina primärvårdsuppdrag så att det blir möjligt att det blir möjligt för små vårdenheter att etablera sig och så att det blir konkurrens även i det mindre tätorterna. Flera landsting har regler som missgynnar små vårdgivare. Måste bli ändring på det. Det finns också landsting som medvetet eller omedvetet skapat regler som gynnar de egna vårdenheterna. Landstingen ska företräda patienternas/medborgarnas intresse och inte slå vakt om egen verksamhet. De landsting som ännu inte fått en enda privat etablering och som samtidigt har stor brist på läkare bör kanske fundera på om inte reglerna bör ändras så att det blir mer attraktivt att  Vårdvalet kommer att bli en valfråga. Vänsterpartierna går till val på att avskaffa etableringsrätten dvs i praktiken avskaffa vårdvalet.