Olika besked om skolk

Vänsterpartierna har som adelsmärke valt den kluvna tungan. Väljarna ska inte veta vad som kommer att hända om de vinner valet. Jag kan förstå taktiken. Så fort vänsterpartierna berättar om en gemensam ståndpunkt dyker de i opiononsundersökningarna. Så här otrevligt ser det ut. Raset börjar när Mona blir överkörd och tvingas ta med Vänsterpartiet i sin kartell. Det andra raset kommer när vänsterpartierna slutligen i början av maj presenterar sin gemensamma politik med återinförd fastighetsskatt, höjd inkomstskatt, ny förmögenhetsskatt, kilometerskatt på lastbilstransporter, höjd bensinskatt, avskaffande av RUT avdrag , Stopp för förbifart Stockholm och avskaffande av valfrihet i äldreomsorg och sjukvård. [caption id="attachment_4211" align="alignleft" width="445" caption="Sahlins huvudvärk"]
[/caption] Slutsatsen har blivit att det är bättre att inte berätta om gemensam politik utan ge olika besked. Senast i raden av exempel är frågan om skolk. Alliansen har föreslagit att skolk ska skrivas in i betyget. Inte nog med att vänsterpartierna har olika uppfattningar, socialdemokraterna försöker röstmaximera genom att både säga Nej och Ja. Först säger socialdemokraternas skolpolitiska talesman Marie Granlund att " Den här typen av åtgärder kan få en tvärtomeffekt, att man bara skriver in en siffra i ett betyg istället för att faktiskt åtgärda problemen". Därefter ger Ylva Johansson beskedet att socialdemokraterna säger jag till skolk i betyget. Hon tillägger att hon kommer att rösta ja när frågan kommer upp i riksdagen. Ylva Johansson avslöjar därmed att även hon utgår från att Alliansen vinner valet och att förslaget kommer att läggas under hösten.