Budget 2022

I Centerpartiets budgetförslag finns satsningar på:

 • Fler jobb, växande företag och sänkta skatter
 • Minskade klimatutsläpp och bättre miljö
 • Bättre villkor för landsbygden
 • Trygghet och jämställdhet i hela landet


sol-has-bg sol-light-text

En grön budget för fler jobb och växande företag i hela landet

Nu behövs viktiga investeringar för att stärka Sveriges ekonomi efter pandemin och möta klimatutmaningarna. Centerpartiet presenterar ett budgetförslag för fler jobb och växande företag, för bättre villkor på landsbygden, för ökad trygghet och för att snabbare minska utsläppen.

Fler jobb och minskad arbetslöshet: 25 miljarder

 • Sänkt skatt för medel- och låginkomsttagare
 • Förstärkt sänkning av ungas arbetsgivaravgifter
 • Borttagna arbetsgivaravgifter för långtidsarbetslösa 2022
 • Sänkta arbetsgivaravgifter nyrekryteringar upp till 10 anställda
 • Förstärkta nystartsjobb
 • Fördubblade matchningstjänster
 • Fortsatt reformering av LAS
 • Utökade etableringsjobb

Sänkt skatt på vanliga inkomster och småsparande: 22,6 miljarder

 • Ett förvärvsavdrag riktat till låg- och medelinkomsttagare
 • Sänkt skatt på ISK-sparande

Fler växande företag: 1,7 miljarder

 • Enklare skatter för enskilda firmor
 • Regelförenklingar för företag och bättre regler för personaloptioner
 • Ingångsföretag gör det är lättare att bli egenföretagare
 • Förlängt skatteanstånd
 • Satsningar på kvinnors företagande

Minskade klimatutsläpp och mer miljöteknik: 4 miljarder

 • Breddat grönt avdrag, utökat industrikliv och klimatanpassning
 • Kraftigt kortade tillståndsprocesser
 • Minusutsläpp och energiforskning
 • Havsbaserad vindkraft och förstärkta elnät
 • Skattebefrielse för egenproducerad el

Gröna transporter: 7 miljarder

 • Förstärkt bonus-malus, stöd till ökad biogasproduktion, elbuss- och lastbilspremie
 • Kompensera statsflyget med biojet
 • Cykelsatsning

Landsbygden får hela Sverige att växa: 20 miljarder

 • Förstärkt landsbygdsprogram
 • Utbyggt bredband
 • Bättre vägbelysning och underhåll av enskilda vägar
 • Rädda mackarna
 • Landsbygdsavdrag och borttagen dansbandsmoms
 • Biopremie och klimatpremie för arbetsmaskiner
 • Insatser mot djursmuggling
 • Vård på landsbygden och ambulanshelikoptrar
 • Köfri barn- och ungdomspsykiatri, bättre elevhälsa

Trygghet: Närvarande polis mot gängen: 7 miljarder

 • Förbättrad arbetsmiljö för poliser
 • Mer pengar till rättsväsenden och myndigheter
 • Polisstödsassistenter och trygghetsvärdar
 • Nationellt forensiskt centrum (NFC)

Trygghet: Kvinnor och barn: 2,6 miljarder

 • Bekämpa mäns våld mot kvinnor
 • Nationellt centrum för kvinnofrid får mer pengar
 • Stödlinje för unga i våldsamma relationer
 • Insatser mot prostitution och människohandel
 • Utsatta barn och unga, mer trygghet på nätet

Artiklar och nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.