Chat Control

Centerpartiet värnar om människors integritet, både i vardagen och online. Med det förslag som regeringen och Socialdemokraterna nu vill driva igenom i EU, kommer alla människors telefoner och datorer att massövervakas. När andra partier sviker sina löften står Centerpartiet upp för individens frihet.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

När andra partier sviker sina löften står Centerpartiet upp för individens frihet.

Våra rättigheter bygger på att vi ska ha rätt att kommunicera med varandra utan att staten tittar. Därför ska staten inte in i alla dina digitala meddelanden.

Vill du värna den personliga integriteten?

Bli medlem i Centerpartiet!

Vad är Chat Control?

Det första förslaget om Chat Control kallas ofta Chat Control 1.0, vart uttalade syfte var att lagföra material som rör grooming och sexuellt utnyttjande av barn. Detta var då på frivillig basis för de olika digitala plattformarna, som Meta, Google och Microsoft.

Förslaget som nu ligger på bordet, Chat Control 2.0, innebär likt det tidigare förslaget att all digital kommunikation ska kunna övervakas. Det ska nu också vara obligatiskt för plattformar och meddelandetjänster.

Ett ytterligare tillägg är att du som konsumet av tjänsterna ska godkänna att övervakningen sker, för att kunna skicka bilder, videor eller länkar. Detta innebär att krypterade tjänser som Whatsapp och Signal inte längre kommer att fungera i EU. Signal har redan flaggat för att de lämnar den Europeiska marknaden om förslaget går igenom.

Värna individens integritet

Krypterade meddelandetjänster

I förslaget som regeringen och Socialdemokraterna står bakom ska alla meddelanden skannas – även i krypterade tjänster. Bakdörrar ska också tvingas in i telefoner för att kunna kringgå krypteringen. Detta är ett gravt brott mot den personliga integriteten och dessutom en metod som pekats ut som väldigt ineffektiv. En kritik som Centerpartiet delar med experter tillika FNs människorrättsråd.

Kryptering är en nyckel för integritet och säkerhet online och är essentiell för att skydda rättigheter, inkluderande åsikts- och yttrandefrihet, frihet till förening och fredliga sammankomster, säkerhet, hälsa och icke-diskriminering. Kryptering säkerställer att människor kan dela information fritt, utan rädsla att deras information blir känd för andra, vare sig det staten eller cyberkriminella. FNs människorättsråd, The right to privacy in the digital age (2022)

Artikel från Svenska Dagbladet

Ulrika Liljeberg, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet, var en av dem som röstade nej till förslaget i justitieutskottet. Hon anser inte att förslaget gjorts om tillräckligt från sin ursprungliga utformning – även om hon ser det som viktigt att förhindra spridning av barnpornografi.

– Det vi väger det intresset mot, är att många individer behöver ha tillgång till krypterade kommunikationstjänster. Till exempel utsatta människor och demokratirörelser, säger Ulrika Liljeberg i Svenska Dagbladet.

– Att bryta krypteringen, där drar vi gränsen. Vi ser inte att det är säkerställt att det inte görs med det nuvarande förslaget, fortsätter Ulrika Liljeberg.

I det förslag som Centerpartiet och en majoritet av Europaparlamentet står bakom finns ingen massövervakning. I stället föreslås det att:

  • Krypterade tjänster inte ska vara tillgängliga för myndigheter att övervaka eller skanna.
  • Inga bakdörrar, så kallade klientsideskanningar, ska tvingas in i alla människors telefoner eller datorer för att kunna kringgå kryptering av meddelanden.
  • En så kallad spårningsorder från myndigheterna ska endast kunna utfärdas mot individer vid misstanke om brott.
  • Ökade krav ställs på de digitala plattformarna för att skydda barn och ungdomar från oönskade kontakt och från att luras att dela med sig av intima bilder eller personlig information.

Artikel i Göteborgsposten

– När man frågat minderåriga i EU om de vill ha chat control säger de nej - precis som vuxna européer. Ungdomar vill inte övervakas och de skulle enligt undersökningar känna sig obekväma i att utforska sin sexualitet eller vara politiskt aktiva om deras digitala konversationer skulle monitoreras. Och även i Sverige är en klar majoritet av medborgarna emot chat control, skriver Abir Al-Sahlani, Europaparlamentariker, tillsammans med Niels Paarup-Petersen, talesperson i frågor om cybersäkerhet och digitalisering och Malin Björk, talesperson i konstitutionella frågor i Göteborgsposten.

Artikel från Expressen

– Fredagen innan EP-valet stod Moderaternas toppnamn Tomas Tobé i SVT-studion och sa nej till chat control. Nio dagar efter valet går den moderatledda regeringen fram med [Chat Control 2.0] i utskottet, säger Niels Paarup-Petersen, talesperson i cybersäkerhet och digitalistering till Expressen.

Artikel från Dagens Nyheter

Niels Paarup-Petersen, Centerpartiets talesperson i frågor om cybersäkerhet och digitalisering, säger att grundproblematiken i Belgiens förslag är densamma som i ursprungsförslaget, att det innebär en massövervakning av medborgarna.

– Det är ett absurt förslag och något som aldrig gjorts förut, att man ska övervaka allt medborgarna skriver, säger Niels Paarup-Petersen.

Han säger också att regeringen agerat odemokratiskt när man så sent som i fredags meddelade EU-nämnden om att det inte fanns något konkret att ta ställning till – och sedan presenterat förslaget ”på sittande möte”.

– Det har gjort så att inte kunnat vara någon debatt om det här över huvud taget, fortsätter Niels Paarup-Petersen.

Skydda unga online

Arbetet mot sexuella övergrepp online

Det behövs höjda ambitioner och fler insatser som faktiskt gör skillnad i kampen mot sexual­brott mot barn, både i Sverige och i EU. Chat Control är inte en sådan insats.

Centerpartiet är för stora delar av kommissionens ursprungliga förslag, Chat Control 1.0, för att det förtydligar de digitala tjänsternas ansvar att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Men att staten behandlar alla medborgare som potentiella sexbrottslingar är fel väg att gå.

Centerpartiet föreslår:

  • Ökade krav på de digitala plattformarna för att skydda barn och ungdomar undan oönskad kontakt och från att luras att dela med sig av intima bilder eller personlig information.
  • Polisen ska kunna ställa krav på plattformar, likt Meta, att skicka ut uppdateringar till misstänkta förövare, så att en app med i vanligt fall krypterad kommunikation blir tillgänglig för polisen att hämta bevis från som sedan kan ligga till grund för åtal.
  • Polisen ska få ett tydligare mandat att använda provokativa åtgärder mot brottsmisstänkta för att identifiera dessa.
  • Ökat stöd till Polisens nationella IT-brottscentrum, som ansvarar för arbetet mot internetrelaterade sexualbrott mot barn, för att kunna satsa på bättre verktyg i kampen mot sexualbrott mot barn.
  • Polismyndigheten bör intensifiera sitt samarbete med Europol för att kunna bedriva ett mer effektivt arbete mot pedofila nätverk äver landsgränserna.

Artikel i Göteborgsposten

– Sexuella övergrepp mot barn är ett av de mest avskyvärda brotten som finns. Men i stället för att satsa där det gör skillnad vill regeringen att alla digitala meddelanden mellan människor ska kunna avläsas. Sverige har aldrig haft och ska aldrig ha massövervakning. Chat control måste stoppas, skriver bland andra Abir Al-Sahlani i Göteborgsposten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.