Centerpartiet lokalt

Personuppgiftslagen

I personuppgiftslagen (PuL) finns regler om hur och när man får behandla personuppgifter. Som medlem i Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund och/eller Centerstudenter registreras dina personuppgifter i centerrörelsens medlemsregister i enlighet med PuL.

Vilka personuppgifter registreras?

Namn, adress, telefon, mobil, mejl, webbadress, personnummer, kön, organisatorisk tillhörighet, betalning av medlemsavgift, samhushåll, uppdrag, tillgång till intranät är exempel på uppgifter som är relevanta för centerrörelsens verksamhet. Om du som medlem väljer att avsluta ditt medlemskap rensas dina personuppgifter bort men medlemsnummer, postnummer/postort och organisation sparas för statistisk och ekonomisk redovisning.

Syfte

Personuppgifterna används endast inom ramen för centerrörelsens verksamhet på lokal, regional och central nivå. Exempelvis till: medlemsinformation, kallelser, medlemstidning, tillgång till intranät, sändlistor för mejl och SMS, nomineringar och kandidaturer. Uppgifter lämnas ej vidare till tredje part utan samtycke med undantag för uppgifter som redan är offentliga.

Vem har åtkomst till personuppgifterna?

Personal och förtroendevald medlemsansvarig kan ges ansvar att administrera medlemsregister i avdelning, krets, distrikt och på riksorganisation. Åtkomsten är begränsad till det geografiska/organisatoriska område som medlemsansvaret gäller för.

Personuppgifter i andra system

Personuppgifter från centerrörelsens medlemsregister kan för vissa medlemmar visas på Centerpartiets intranät och i e-postsystemet samt sändlistor för mejl och SMS. Detta gäller för: Aktiverad användare på intranätet, aktiverad e-postadress hos centerpartiet.se, förtroendeuppdrag/anställning där det är rimligt att du är sökbar för andra medlemmar i systemen.

Kontakta medlemsservice om du har frågor

Vid frågor om medlemskap, adressändring, avslut av medlemskap, registerutdrag, medlemsavgifter eller inloggning till intranät är du varmt välkommen att kontakta medlemsservice på Centerpartiets riksorganisation. Medlemsservice nås via medlemsservice@centerpartiet.se eller 08-617 38 80

Centerpartiets personuppgiftsombud heter Emma Petersson och nås på emma.petersson@centerpartiet.se och 08-617 38 36.