Centerpartiet lokalt

Policy och rekommendationer för sociala medier

Uppförandekod som centerpartist

Du som är förtroendevald eller anställd är en representant för Centerpartiet, vilket sätter ramar för ditt agerande i sociala medier. Som medlem i Centerpartiet, oavsett om du är förtroendevald eller inte, har du genom ditt medlemskap bekräftat att du delar Centerpartiets värderingar. Dessa värderingar är i högsta grad giltiga även för hur vi agerar på sociala medier.

Centerpartiets grundläggande värderingar finns i vårt idéprogram. Vi utgår alltid från den enskilda människan och alla människors lika rätt och värde med stor respekt för den personliga integriteten.

Med en levande debatt med det fria ordet som grund får vi ett samhällsklimat där männi­skor kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag. Det finns ett antal grundlägg­ande delar i vår digitala uppförandekod som är vitala:

  • Håll en god ton med ett vårdat språk utan påhopp, kränkningar och personangrepp
  • Sprid inte budskap eller länkar från tvivelaktiga källor
  • Sprid inte uppenbart falska uppgifter eller nyheter i syfte att skapa en felaktig bild eller misskreditera någon annan
  • Att skapa och använda falska konton i sociala medier i syfte att misskreditera är inte tillåtet

Hantera hot, hat och troll

Hot och hat förekommer på digitala arenor, precis som utanför dessa. Det gäller oavsett om avsändaren är ett verkligt konto, eller ett falskt trollkonto. Att helt skydda sig mot detta är i det närmaste omöjligt men det finns ett viktigt förhållningssätt som Centerpartiet använder:

  • Falska trollkonton ska anmälas till plattformen. Konton som är skapade i syfte att håna eller göra anspråk på att vara en C-politiker ska dessutom alltid anmälas till riksorganisationen.
  • Direkta hot ska polisanmälas samt meddelas till riksorganisationen.
  • Lägg tid och energi där den gör nytta, det vill säga på att samtala med väljare och inte på att debattera mot trollkonton.
  • Den digitala uppförandekoden med vårdat språk och tonläge gäller även här, att sjunka till hatares nivå stärker varken dig eller partiet.
  • Ta hjälp av andra i organisationen och ditt nätverk för att lyfta tonläge och debatt.