Centerpartiet lokalt
  • / Medlemsresan

Medlemsresan

Bild

Denna enkät skickas till dig som inte hade möjlighet att delta i vår workshop på temat "hur vi välkomnar nya medlemmar till Centerpartiet".

Enkäten är ett komplement till workshopen och en möjligheten för oss att höra dina inspel och tankar. Vi hoppas du har möjlighet att svara på nedan frågor.

För att bättre förstå hur våra medlemmar ser på sitt medlemskap och hur medlemsresan för människor som väljer att ansluta sig till Centerrörelsen ser ut är vi väldigt tacksamma ifall du tar dig tiden att svara på frågorna nedan.

Vem är du?
Vem är du?Information jag får från kretsen motiverar mig till att bli engagerad?
Information jag får från kretsen motiverar mig till att bli engagerad?Jag får bra information om den aktuella nationella politiken?
Jag får bra information om den aktuella nationella politiken?