Centerpartiet lokalt
  • / Utträdesformulär

Frivillig enkät vid utträde ur Centerpartiet

Tack för din tid som medlem, och tack för att vi får ställa några frågor till dig.

Ditt svar är anonymt, och det är helt frivilligt att delta i undersökningen.

Vilken är den främsta anledningen till att du avslutat ditt medlemskap?