Klimatet

Bild

Håll gränsen mot klimatförnekare och klimatförsenare

EU behövs – inte minst nu när vi har en regering i Sverige som ökar utsläppen och försenar klimatarbetet. Vi vill öka takten, både på hemmaplan och i Europa, för att kraftigt minska utsläppen.

  • Växla upp klimatarbetet och klimatmålen. Gör EU fritt från fossila bränslen.
  • Håll inne EU-pengar till de länder i unionen som inte gör sin del av klimatarbetet.
  • Öka det förnybara bränslet och fasa ut det fossila – varken EU eller Sverige ska stötta diktaturers smutsiga energi.
  • Minska utsläppen i jordbruks-sektorn genom att öka svenska bönders lönsamhet och styra jordbruksstöd mot ökad miljönytta.
  • Skogen är nödvändig i klimatarbetet – klimatmärk produkter för att gynna bioekonomin framför den fossila ekonomin.
  • EU hotas. Utifrån framförallt av Ryssland. Inifrån av fossilkramare, av Putinkramare och av populister, både från höger och vänster. Du kan hjälpa till att hålla gränsen.

Rösta för klimatet. Rösta på Centerpartiet i EU-valet 22 maj – 9 juni.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.