Centerpartiet lokalt
  • / Fredrick Federley

Om Fredrick Federley

Fredrick Federley är Centerpartiets Europaparlamentariker och andre vice partiordförande. Han är gruppledare för liberalerna i utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Han är också ersättare i både utskottet för Jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

Aktuellt med Fredrick Federley

Visa fler artiklar

Fredricks ORd

Om vi samarbetar kan vi stoppa klimatförändringarna och samtidigt skapa jobb och tillväxt. Därför jobbar vi hårt, både i Europaparlamentet och i Sverige, för att ställa tuffare krav på vad som får släppas ut i vår miljö. Vår princip är enkel – det ska löna sig att vara miljövänlig och kosta med miljöförstöring. På så sätt får vi fram fler klimatinvesteringar och många nya, gröna jobb. Det är världens chans!

Centerpartiet vill:

  • Skärpa EU:s handelssystem med utsläppsrätter
  • Göra klimatsmarta investeringar mer lönsamma
  • Samarbeta på EU-nivå för att modernisera industrin i Europa

Läs mer!

Filmer med Fredrick Federley

Världens Chans
Behind the scenes
Error: 400 Bad Request for URL https://graph.facebook.com/189892183097/posts?access_token=EAADmhojQzDIBALgZC4KDvvCZC4ozPZAb4MAMAcYzsPjWEuoPOp0TvrBUqzZBQ9X7wTQTJwINig0zZCBsm769peROXZCxKnvDkMtiArgZBOwn87roRbZAYqMTZBFZAY7dumbyc19kfBPZBFs91ZBDj1QKP9WcOU5n2WDIUmYjAK4c2yz3OgczSoxG8DYlpO6MZBZC1wEPgZD&limit=5&fields=id%2Cmessage%2Cdescription%2Ccreated_time%2Cfrom%2Cfull_picture%2Cshares%2Ccomments.limit%280%29.summary%28true%29%2Clikes.limit%280%29.summary%28true%29 Gick inte att hämta senaste Facebook-listning.