Centerpartiet lokalt
  • / Fler jobb

Höj inte skatten för företagen

Idag finns det en stor klyfta mellan de som har ett jobb och de som står utanför. Den klyftan vill vi minska, bland annat genom att göra det lättare för företag att anställa fler.

Centerpartiet arbetar för att:

  • Sänka skatten för våra jobbskapande företag
  • Få fler människor i jobb och in i samhället
  • Skapa bättre integration i hela landet

Vad händer i Sveriges riksdag?

Under onsdagen ska riksdagen rösta om att höja skatten för företagen.

Moderaterna, Kristidemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill höja skatten för företag, genom att ta bort satsningen på att unga och nyanlända lättare ska få ett första jobb. Det är fel väg att gå.

Landets kommuner och regioner behöver och ska få mer pengar – det är alla överens om.

Men det betyder inte att vi måste höja skatten på jobb och företag.

Är det här en skattehöjning?

Ja. I budgeten från hösten 2019 sänktes skatten för företag med 6 miljarder kronor.

Moderaterna, Kristdemokraterna och ytterkantspartierna väljer nu att höja den skatten.

Den extra ändringsbudgeten innebär att det blir upp till 5000 kronor dyrare per månad för företag att anställa de människor som står längst ifrån arbetsmarknaden, jämfört med den nuvarande budgeten.

”Att skrota ingångsavdraget kommer att drabba de arbetslösa och företagen som skulle ha använt det här stödet”

Johan Lidefelt, skatteexpert på Svenskt Näringsliv

”Samarbetet mellan Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är inte seriöst”

Günther Mårder, vd på Företagarna

De som står längst ifrån arbetsmarknaden måste komma i jobb

  • När en ung människa får sin första lön kan den äntligen stå på sina egna ben.
  • När en nyanländ får sitt första jobb är det en chans att komma in i samhället och in i gemenskapen.
  • När en långtidsarbetslös får möjlighet till ny anställning är det nyckeln till ett självständigt liv.

Läs mer om vad Ingångsavdraget innebär

Öppet brev till Moderaterna

.
Annons 19 februari 2020