Centerpartiet lokalt

Biografi

Fredrick Federley är en av Centerpartiets Europaparlamentariker och andre vice partiordförande.

Fredrick är vice ordförande i den liberala gruppen Renew Europe i EU-parlamentet, och ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, liksom i fiskeriutskottet. Han är också suppleant i både utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, och utskottet för industrifrågor, forskning och energi.