Centerpartiet lokalt

Det demokratiska svaret

”Vi kan varken besegra terrorismen ensamma eller med silkesvantarna på. Nu krävs tydligt politiskt ledarskap för att bekämpa terrorismen på alla nivåer.” Efter att Bryssel igår drabbades av fruktansvärd terror väntar nu ett intensivt arbete med att kunna ge ett demokratiskt svar på dessa attacker. Det är något som medborgarna både förväntar sig och förtjänar. Centerpartiet är och kommer att fortsätta vara aktiva i den debatten och har idag ett antal debattartiklar kring detta fruktansvärda ämne. Vi vill bland annat: - Kriminalisera samröre med terrororganisationer. - Stärk polisens närvaro, inte minst i utanförskapsområden.

- Arbeta brett i samhället för att förhindra radikalisering. - Samarbeta mer på EU-nivå.  

federleyhedin

Nedan finns länkar till ett antal av de artiklar som idag finns publicerade.  Delta gärna i diskussionerna som nu följer - svaren på dessa utmaningarna måste vi ge tillsammans. Centerpartiet , Aftonbladet , och Metro.