Centerpartiet lokalt

Hur ställer sig (S) och (MP) till förnybara bränslen?

I söndags så uppmanade jag samtliga ledamöter, från samtliga länder och grupper, att rösta ner förslaget till beslut om förnyelsebart som var uppe i Europaparlamentets miljöutskott. Jag noterar att det blev jämt i slutvoteringen och att endast två ledamöter till hade behövt rösta nej för att förslaget, som är enormt skadligt för svensk miljöpolitik, skulle ha fallit. Här vill jag poängtera att socialdemokraternas Jytte Guteland lade ner sin röst. En av två röster som hade behövts.

Kort sammanfattat så leder beslutet som fattades i måndags kväll att talloljan åker ut, liksom produkter från raps. Etanolproduktionen försvåras. Restriktioner införs för biomassa från exempelvis stubbar. De egentliga vinnarna är kol- och gaslobbyn.

Om vår inblandning av förnyelsebart i bensin och diesel samt vår biomassa i fjärrvärmen inte längre ses som förnyelsebart så är mycket av vår miljögärning kastad i soporna. Inte för att den är miljöfarlig utan för att man av ideologiska skäl helt enkelt inte vill se dessa produkter trots att de är långt mycket bättre än fossila alternativ. Mellan 50-95% bättre ur utsläppssynpunkt.

Jag noterar att Mikael Karlsson, som är ordförande i den största europeiska miljöorganisationen EEB, också anser att det är problematiskt med denna utkomst. Särskilt som vi i Sverige producerar hållbara förnyelsebara produkter och vi blir särskilt drabbade av dessa beslut.

Som jag tidigare deklarerat så har vi redan påbörjat arbetet för att lägga ändringsförslag i plenum som rättar upp miljöutskottets positioner. Det ger hopp om att det var så pass nära i voteringen. Samtidigt kommer nu trycket öka på de svenska socialdemokraterna och miljöpartisterna. Hur ställer de sig egentligen? Kommer de att arbeta för att räta upp den hållning som riskerar att helt slå undan benen för miljömålsberedningen och svenska klimatambitioner? Vill de se fler investeringar i förnyelsebara anläggningar eller inte? Det är vad komma beslut handlar om och det är några av de större frågorna vi har att hantera till vi ska rösta om detta i plenum.