Centerpartiet lokalt
  • / Ramprogram

Ramprogram


Torsdag 28 september

09:00 Registrering öppnar

Från 11:00 Lunch

12:00 Stämman öppnas - Inledningstal - Formalia

13:30 Kommitté-arbete

18:00 Middag

19:00 Årsredovisning, ekonomi, valärenden (1h)

20:00 Nytt ledarskap för Sverige – Generaldebatt (2 h)

22:00 Organisations och kommunikationsfrågor (K14: 19 motioner, stadgar, arbetsordning, inför EU-valet 2019) (1h)

23:00 Stämman ajourneras

Fredag 29 september

08:00 Skatter (K11: 47 motioner)

09:30 Låt inte Sverige klyvas (K1: Program och 31 motioner)

Lunch 12:00

13:00 Landsbygd och gröna näringar (K10: 44 motioner)

14:30 Internationell talare

15.00 En ansvarsfull internationell agenda (K4: program och 57 motioner)

18:00 Middag

19:00 Utbildning (K5: 63 motioner)

21:00 Bostad (K12: 36 motioner)

22:00 Konstitution och regionfrågan (K9: 23 motioner)

23:00 Stämman ajourneras

Lördag 30 november

08:00 Kultur och civil och konsumentfrågor (K6: 33 motioner)

09:00 Trygghet i hela landet (K3: program och 47 motioner)

Lunch 12:00

13:00 Utdelning av förtjänsttecken och Bramstorpsplaketter

14:00 Socialförsäkringar, äldreomsorg, äldrevård, pensioner (K7: 51 motioner)

15:45 Hälso- och sjukvård, socialfrågor (K8: 51 motioner) 17:30 Stämman

19:30 Bankett

Söndag 1 oktober

08:30 Miljöansvar och grön tillväxt (K2: Program och 67 motioner)

11:00 Infrastruktur transporter, bränsle (K13: 67 motioner)

13:00 Stämman avslutas

Här finns ramprogrammet för partistämman som pdf.