Centerpartiet lokalt

Utvärdering Partistämma 2017

Jag som svarar deltog som: *Inför Partistämman
Betygen är uppdelade på en skala 1-4 där 1 är mycket dåligt och 4 är mycket bra. Du kan lämna en kommentar efter varje fråga och även lämna kommentarer längst ner i formuläret. Det är viktigt för oss att ni skriver kommentarer för att kunna ett ännu bättre arrangemang nästa gång.
Hur har informationen inför stämman varit?  *

Anmälningssidan och administrationen kring din anmälan *

Bekräftelser  *

Att få handlingarna i mötessystemet istället för i tryck

Deltog du tillsammans med andra ombud i någon samling inför stämman i ditt distrikt?Möjligheten att yrka i förväg inför kommittéarbetet via mötessystemet