Centerpartiet lokalt

Utvärdering Partistämma 2017

Jag som svarar deltog som: *Inför Partistämman
Betygen är uppdelade på en skala 1-4 där 1 är mycket dåligt och 4 är mycket bra. Du kan lämna en kommentar efter varje fråga och även lämna kommentarer längst ner i formuläret. Det är viktigt för oss att ni skriver kommentarer för att kunna ett ännu bättre arrangemang nästa gång.
Hur har informationen inför stämman varit?  *

Anmälningssidan och administrationen kring din anmälan *

Bekräftelser  *

Att få handlingarna i mötessystemet istället för i tryck

Deltog du tillsammans med andra ombud i någon samling inför stämman i ditt distrikt?Möjligheten att yrka i förväg inför kommittéarbetet via mötessystemet

Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta tweets.
404:The URI requested is invalid or the resource requested, such as a user, does not exists. Also returned when the requested format is not supported by the requested method. message - Sorry, that page does not exist. code - 34 Relevant discussions can be found on the Internet at: http://www.google.co.jp/search?q=4be80492 or http://www.google.co.jp/search?q=0a6306df TwitterException{exceptionCode=[4be80492-0a6306df], statusCode=404, message=Sorry, that page does not exist., code=34, retryAfter=-1, rateLimitStatus=RateLimitStatusJSONImpl{remaining=863, limit=900, resetTimeInSeconds=1550686677, secondsUntilReset=401}, version=4.0.4}