Regler i montern

Följande regler gäller i montern (kommer att uppdateras):

 • Vi stöttar och hjälper varandra i mötet med väljarna.
 • Alla som står i montern måste ha profilkläder på sig. Du ansvarar själv för att fixa profilkläder du kan använda i montern.
 • Allt kampanjande sker i montern, vi får inte springa runt på stationen och dela ut material.
 • Mat äts utanför montern.
 • I montern står vi upp, är trevliga och tillmötesgående mot väljarna.
 • Vi hjälps åt att hålla montern ren, fin och i ordning.
 • Telefoner används inte i montern. Behöver du ringa ett samtal eller skicka meddelande då sätter du dig utanför monterytan.
 • Följande kampanjmaterial tillhandahålls i montern: Foldrar och flygblad från riks, foldrar och flygblad från distriktet, give aways samt ett begränsat utbud profilkläder till utlåning.
 • Inga valsedlar kommer att tillhandahållas eller förvaras i montern.
 • Den som vill dela ut material rörande sin egen personvalskampanj ansvarar för att materialet tas till och från montern. Kvarlämnat personvalsmaterial kommer att plockas bort och slängas.
 • Den som vill dela ut sin krets valmaterial ansvarar själv för att materialet tas till och från montern. Kvarlämnat material kommer att plockas bort och slängas.
 • Om du behöver byta pass ansvarar du i första hand själv för att fixa bytet. Meddela gärna monteransvarig att du byter.
 • Om du skulle bli sen till ditt pass ansvarar du för att meddela den som är monteransvarig. Titta på schemat för att se vem som är ansvarig för ditt pass. (Schema publiceras veckan innan).

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.