Hur nära är din vård?

Sjukvård av hög kvalitet i hela landet. Tänk så viktigt det är för att vi ska känna oss trygga. 
Köerna till vården har blivit längre. Tillgången till vård klyver Sverige.

Vi vill att vården ska bli mer tillgänglig.
Det ska gå snabbt att träffa en läkare. 
Vårdköerna måste bli kortare.

Sverige behöver en närmare vård.

sol-has-bg

Tillgänglig vård i hela landet

I vår vårbudget presenterar vi omfattande reformförslag för fler jobb och företag, ökad trygghet i hela landet och en närmare vård. Budgeten innehåller bland annat en miljard för nära och tillgänglig vård i hela landet.

Läs sammanfattningen av budgeten här , 420.2 kB.

Filmer
Hur nära är din vård?

Hur nära är din vård?

Sjukvård av hög kvalitet i hela landet. Tänk så viktigt det är för att vi ska känna oss trygga.
Vi har en bra sjukvård i Sverige – men finns den där när du behöver?

Köerna till vården har blivit längre.
På många ställen är det brist på vårdpersonal.

Det är svårt att få en fast läkare inom primärvården.
Tillgången till vård klyver Sverige.

Vi vill att vården ska bli mer tillgänglig.
Det ska gå snabbare att få träffa en läkare.
Vårdköerna måste bli kortare.

Sverige ska ha råd med en sjukvård som finns där när du behöver den.
Oavsett var i landet du bor.

Sverige behöver en närmare vård.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.