Tack för du tog ställning för skogen!

För att Sverige ska utvecklas som skogsnation krävs långsiktiga spelregler och ordning och reda i skogspolitiken.

Med Centerpartiet i regeringen kommer vi stå upp för den grundläggande inriktning med dubbla mål (miljö och produktion) för skogslagstiftningen och principen med och frihet under ansvar som gett ökad produktion och bättre miljöskydd.

Centerpartiet vill:

  • Se frihet under ansvar – Skogsnäringen ska utvecklas,samtidigt som den biologiska mångfalden
    bevaras.
  • Att äganderätt och egendomsskydd ska beaktas vid myndighetsbeslut. Den som får sin brukanderätt inskränkt ska ha rätt till ersättning.
  • Att klimatarbetet måste stärkas. För att Sverige ska kunna ta steget in i en fossilfri framtid krävs en stark skogsnäring.

Läs mer om vår skogspolitik här