Frågor & svar om decemberöverenskommelsen

Alliansen är ju större än regeringen med SD, ni hade kunnat fälla de här förslagen. Varför gör ni inte det?
– Alliansen förlorade valet och är mindre än S-V-MP. Det existerar med andra ord ingen större möjlig regeringskoalition än de partier som bildar underlag för vänsterregeringen i dag.

Alliansen kommer inte att bilda en regering med SD eller bygga en budget på stöd av SD. Förklaringen är väldigt enkel: Vi har helt skilda grundläggande värderingar, bl a i synen på människovärde. SD har också i handling visat att de inte är ett ansvarstagande parti. De har deklarerat att de kommer att fälla varje regering, även en alliansregering, som inte anpassar sig till SD:s invandrarpolitik. Ett sådant parti är inte ett pålitligt regeringsunderlag.

Vi kommer att rösta emot regeringen i hundratals frågor de kommande åren. Men vi har inget parlamentariskt underlag för att kunna bilda en alliansregering.

Vad går gränsen för vad ni kan acceptera i en budget?
– En budget ska innehålla förslag som är intäkts- och utgiftspåverkande. Skulle regeringen mot förmodan lägga in mer än så kommer vi att bryta loss förslag som inte hör hemma där.

Förstår ni att decemberöverenskommelsen uppfattas som odemokratisk när ni kommer att lägga ned era röster i budgetvoteringen?
– Vi har stor förståelse för att människor är besvikna över att Alliansen inte fick förnyat förtroende i valet. Det är vi också. Vi har också stor respekt för att man kan vara frågande till varför partier lägger ned sina röster. Men överenskommelsen är tecknad mellan sex partier som tillsammans samlar 82 procent av väljarnas röster bakom sig. Och överenskommelsen innebär i praktiken att den riksdagsordning som har funnits i många år upprätthålls, att det största regeringsalternativet som har sin statsministerkandidat godkänd av riksdagen, också får igenom sin budget.

Gör ni detta för att stänga ute SD från inflytande?
-Nej, vi ingick överenskommelsen eftersom ansvarstagande partier behövde komma överens om formen för hur landet ska kunna styras. Det hot SD ställde ut var att Sverige skulle hamna i regeringskris en gång per halvår. Det skulle varit förödande för Sverige.

– Anledningen varför SD saknar inflytande är för att Centerpartiet och andra partier inte håller med dem i deras förslag och den människosyn de bygger på. Dessutom har de i handling visat att de inte tar ansvar och inte går att lita på. Inget parti har en automatisk rätt till inflytande.

Ville Centerpartiet inte ha extraval?
– Vi såg fram emot ett nyval när Stefan Löfven sa att han avsåg utlysa ett. Vi tror att Centerpartiet skulle haft goda chanser att öka. Vi ingick inte överenskommelsen för att undvika nyval. Tvärtom hade vi gärna sett överenskommelsen och ett nyval i kombination. Men frågan om nyval ägs helt och hållet av regeringen, och statsministern valde att inte utlysa det.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.