Alternativa brandskyddslösningar i tillfälliga bostäder

Brandskydd i fastigheter ska alltid vara ett krav.

Samtidigt finns det i kommun-Sverige berättigad kritik mot att tillgängliga och befintliga lokaler inte kan användas för tillfälliga boenden för asylsökande på grund av snäva och hårda tolkningar av regelverk och praxis.

Det måste finnas möjligheter att erbjuda brandskydd utan att alltid genomföra omfattande, dyra och tidskrävande ombyggnationer av befintliga lokaler. Mot bakgrund av kommunernas pressade situation vill Centerpartiet ge Boverket i uppdrag att se över vilka alternativa sätt ett skäligt brandskydd kan uppnås i tillfälliga bostäder utan att behöva genomföra kostsamma ombyggnationer.

Centerpartiet föreslår att:

  • Boverket ges i uppdrag att undersöka alternativa sätt att uppnå skäligt brandskydd i tillfälliga bostäder

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.