Avlasta gymnasieskolorna - språkintroduktion på folkhögskola

Idag kan språkintroduktion enligt skollagen bara erbjudas av kommunal eller enskild huvudman.

Begränsningen är särskilt olycklig mot bakgrund av den press som nu sätts på skolväsendet efter flyktingströmmen. På folkhögskolorna kan nyanlända erbjudas både boende och en individuellt anpassad utbildning. För att svara upp till behovet av fler platser för nyanlända ungdomar på språkintroduktion behöver även folkhögskolorna kunna bli anordnare.

Centerpartiet föreslår att:

  • Kommunerna ges rätten att som skolhuvudmän anlita folkhögskolor som utförare av språkintroduktion

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.