Centerpartiet lokalt

Begränsa okynnesöverklaganden och minska sakägarkretsen

För att öka byggandet behövs åtgärder som förkortar, förändra och förenklar plan- och bygglovsprocesserna.

Långa handläggningstider och överklagande är två huvudorsaker till segdragna byggprocesser. Stockholms kommun är ett avskräckande exempel med en genomsnittstid på 7-10 år från idé till färdigt hus. En uppskattning är att denna tid kan halveras genom att bland annat begränsa möjligheterna till okynnesöverklagande och göra sakägarkretsen mindre. Centerpartiet vill därför att PBL ändras så att sakägarkretsen enbart omfattar de som är ”direkt berörda”.

Centerpartiet föreslår att:

  • Plan- och bygglagens bestämmelser om överklaganden enbart ska omfatta ”direkt berörda”