Få in fler nyanlända i vårdjobb

Många personer som kommer till Sverige idag har någon form av vårdutbildning. Samtidigt förväntas behovet av personal att öka inom svensk hälso- och sjukvård generellt.

Långa valideringsprocesser för personer från tredje land hindrar dock idag landsting, kommuner och företag från att möta arbetskraftsbristen.

Möjligheterna till kostnadsbesparingar är betydande med snabbare validering. När Riksrevisionen 2011 undersökte de statliga insatserna för akademiker med utländsk utbildning kom de fram till att Sverige skulle kunna spara 548 000 kronor för varje dag (varav 399 000 i offentlig finansiell vinst) som genomsnittstiden det tar för tredjelandsläkare att få ett arbete förkortas, för en sjuksköterska handlar det om 17 000 kronor (varav 14 000 kronor i offentlig finansiell vinst).

Centerpartiet föreslår att:

  • Hitta kvalificerad vårdpersonal snabbt genom att fråga personer om de har någon vårdutbildning under den hälsoundersökning som de flesta asylsökanden genomgår. Så har man framgångsrikt arbetat i exempelvis Kalmar läns landsting.
  • Stärk möjligheterna för personer att arbeta som exempelvis vårdbiträden medan de lär sig svenska, till exempel genom att låta dem handledas av anställda som talar samma språk.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.