Centerpartiet lokalt

Inför privat initiativrätt

Bostadsplanering är kommunernas ansvar enligt Plan- och Bygglagen (PBL).

Dagens planmonopol innebär att den som vill bygga måste begära ett så kallat planbesked från kommunen. Något som skulle snabba på hanteringen för bygglov är att införa privat initiativrätt enligt norsk modell. Privat initiativrätt innebär att fastighetsägare och byggföretag kan komma med förslag till detaljplaner som kommunen prövar och tar beslut om. Modellen gör det möjligt att avlasta kommunernas förvaltningar från tids- och personalkrävande handläggning utan att inskränka det kommunala planmonopolet.

Centerpartiet föreslår att:

  • Sverige inför möjligheten till privat initiativrätt enligt norsk modell