Inför privat initiativrätt

Bostadsplanering är kommunernas ansvar enligt Plan- och Bygglagen (PBL).

Dagens planmonopol innebär att den som vill bygga måste begära ett så kallat planbesked från kommunen. Något som skulle snabba på hanteringen för bygglov är att införa privat initiativrätt enligt norsk modell. Privat initiativrätt innebär att fastighetsägare och byggföretag kan komma med förslag till detaljplaner som kommunen prövar och tar beslut om. Modellen gör det möjligt att avlasta kommunernas förvaltningar från tids- och personalkrävande handläggning utan att inskränka det kommunala planmonopolet.

Centerpartiet föreslår att:

  • Sverige inför möjligheten till privat initiativrätt enligt norsk modell

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.