Ingen utbildning ska krävas för att vara familjehem

Bild

Socialnämnden är enligt Socialtjänstlagen skyldig att tillhandahålla en utbildning som behövs för dem som nämnden avser att anlita för vård av barn i familjehem eller jourhem.

Kravet är en välmenande, men i dagsläget, orealistisk pålaga för redan pressade socialförvaltningar.

Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att det i den rådande situationen ska vara möjligt för socialtjänsten att göra undantag från kravet att tillhandhålla utbildning till familjehem, dels genom att i varje enskilt fall bedöma behovet, dels genom att genomföra utbildningen stegvis utifrån bedömt behov.

Centerpartiet föreslår att:

  • Det i Socialtjänstlagen ges möjlighet för kommunernas socialnämnder att göra undantag från kravet att tillhandahålla utbildning för familjehem

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.