Låt asylsökande få studera svenska

Centerpartiet har föreslagit obligatorisk grundutbildning med bland annat stöd att inventera, validera och komplettera kompetens tidigt i asylprocessen.

Idag får asylsökande vänta på beslut om uppehållstillstånd innan hen tillåts påbörja språkstudier. För en läkare eller sjuksköterska är språkkunskaper första steget i valideringsprocessen – det tar i sin tur i genomsnitt ca 18 månader att få relevanta språkkunskaper.

Samtidigt som Sverige lider av brist på sjuksköterskor är det inte ovanligt att det tar över 30 månader innan en vårdutbildad kan börja arbeta i Sverige, till stor del på grund av kravet på uppehållstillstånd innan språkstudier. Begränsningen framstår som särskilt ogenomtänkt då välutbildad vårdpersonal till stor del utgörs av asylsökande från Syrien vilket innebär att det är mycket troligt att de får uppehållstillstånd. Istället för att vänta ett år ska nyanlända kunna inleda studier i SFI eller Svenska för Yrkesutbildade (SFX) under asylprocessen. SFX kopplat till vårdyrket bör också kunna erbjudas enklare via fjärrundervisning genom att göra fjärrundervisning på entreprenad tillåtet.

Centerpartiet föreslår att:

  • Asylsökande ska kunna påbörja språkstudier genom SFI eller SFX under asylprocessen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.