Låt lärare vara lärare - inför lärarassistenter

Bild

Många kommuner vittnar om att den stora belastningen för kommunen inte är ekonomin utan pressen som sätts på medarbetare som tvingas göra mer med mindre.

Läraryrket är ett av de mest utsatta i form av stress och arbetsbelastning. För att göra det möjligt för lärare att vara lärare som kan ägna sig åt sitt pedagogiska uppdrag föreslår Centerpartiet i likhet med Lärarförbundet att det införs lärarassistenter. Denna nya yrkesgrupp ska ägna sig åt att stödja lärare i det kringarbete som inte är undervisning: Blankett- och informationshantering, administration, assistens kring teknik, förberedande av undervisningslokaler, med mera.

Centerpartiet föreslår att:

  • Det införs lärarassistenter för att frigöra tid för lärare att undervisa

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.