Liberalisera strandskyddet

Bild

Sverige har 385 000 kilometer strand, motsvarande tio mil jordens omkrets.

Vi har samtidigt en lagstiftning kring byggande i närheten av vatten som bara tillåter byggnation vid ”särskilt skäl”. Möjligheten att bygga i attraktiva lägen handlar inte bara om att möjliggöra landsbygdsutveckling, turism och attraktiva boendemiljöer. Det öppnar även upp en marknad och stärker små företag på orter där större byggföretag inte är intresserade av att etablera sig. Mot bakgrund av Sveriges omfattande bostadsbrist är en liberalisering av strandskyddet lågt hängande frukt för att kraftigt öka mängden byggbar mark i många av Sveriges 290 kommuner.

Centerpartiet föreslår att:

  • Strandskyddslagen förändras för att tillåta mer byggande i glest bebyggda områden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.