Tillfälligt undantag för krav på legitimerade och behöriga lärare

Sverige har en stor och ökande brist på lärare. Lärarbristen har förvärrats ytterligare då flyktingmottagandet har inneburit att 71 000 fler elever tillkommit under fjolåret.

Om alla lärare ska vara behöriga kommer bristen inom tio års tid uppgå till 65 000 lärare enligt aktuella siffror från SCB. För att lösa lärarbristen, både på kort och lång sikt, måste kravet på lärarlegitimation tillfälligt slopas. Förutom att pensionerade lärare ska lockas tillbaka till skolan bör obehöriga lärare som idag arbetar inom skolan tillfälligt få dispens att sätta betyg.

Den senare gruppen kan omfatta både lärare utbildade vid svenska högskolor men som saknar lärarlegitimation, liksom vissa utrikesfödda med uppehållstillstånd som har varit lärare i sina hemländer och som kan nyttjas för hemspråksundervisning eller ämnesundervisning av elever med samma modersmål.

Centerpartiet föreslår att:

  • Kravet på lärarlegitimation tillfälligt slopas i tre år för pensionerade lärare och i dag obehöriga lärare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.