Centerpartiet lokalt
  • / Trygghet i hela landet

Trygghet i hela landet

Det är viktigt för människors trygghetskänsla att veta att det finns hjälp att få när något händer. Oavsett var i landet du bor. På samma sätt måste de som rycker ut kunna känna sig trygga i att inte bli utsatta för hot, våld eller trakasserier när de gör sitt jobb.