Trygghet i hela landet

Att ha ett jobb att gå till, att kunna sätta mat på bordet, att ha tillgänglig offentlig service och att känna sig behövd är kärnan i att vara trygg. Vi har alla rätt att känna oss trygga, oavsett ålder, bakgrund eller var i landet vi bor.

Rättsstaten ska vara likvärdig och närvarande för alla människor och i alla delar av landet. Tryggheten behöver värnas. För det krävs ett nytt ledarskap för Sverige.

sol-has-bg

Underrubrik

Textinnehåll

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.