Centerpartiet lokalt
  • / Trygghet i hela landet

Trygghet i hela landet

Att ha ett jobb att gå till, att kunna sätta mat på bordet, att ha tillgänglig offentlig service och att känna sig behövd är kärnan i att vara trygg. Vi har alla rätt att känna oss trygga, oavsett ålder, bakgrund eller var i landet vi bor.

Rättsstaten ska vara likvärdig och närvarande för alla människor och i alla delar av landet. Tryggheten behöver värnas. För det krävs ett nytt ledarskap för Sverige.