Program under partistämman 2019

sol-has-bg sol-light-text

Annie Lööfs tal och pressträffar

Annie Lööf håller tal på torsdagen med start ca 12.45, vilket följs av en presskonferens.

Pressträffar kommer även att hållas efter att varje stämmoprogram är avslutat.

 

Hela programmet

Onsdag 25 september:

19:00 | Kommittéarbete


Torsdag 26 september:

09:30 | Ombudsanmälan öppnar

11:15 | LUNCH

12:30 | Partistämman öppnas: Inledningstal, formalia.

14:00 | Kommitté 1: Ekonomi

18:00 | MIDDAG

19:00 | Årsredovisning, ekonomi, valärenden

20:00 | Kommitté 10: Bostad

22:00 | Partistämman ajourneras


Fredag 27 september:

08:00 | Kommitté 2: Miljö och klimat

12:00 | LUNCH

13:00 | Kommitté 5: Utbildning

16:00 | Kommitté 6: Kultur, civil, konstitution, integration, migration

18:00 | MIDDAG

19:00 | Kommitté 9: Infrastruktur transporter, bränsle

20:30 | Kommitté 8: Lag och ordning, utrikes, försvar

22:00 | Partistämman ajourneras


Lördag 28 september:

08:00 | Kommitté 3: Vård och omsorg

12:00 | LUNCH

13:00 | Utdelning av förtjänsttecken och Bramstorpsplaketter

14:00 | Kommitté 7: Välfärd, socialfrågor, socialförsäkringar, pensioner, jämställdhet

17:30 | Partistämman ajourneras

19:30 | BANKETT


Söndag 29 september:

08:30 | Kommitté 4: Landsbygd

12:30 | Partistämman avslutas


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.