Krafttag för klimatet

För en ljusare framtid

Det behövs handling för att rädda klimatet.

Genom miljövänlig teknik, grönare transporter, mer förnybar energi och bränslen kan vi minska utsläppen och gå mot en ljusare framtid.


sol-has-bg sol-light-text

Vi måste agera för klimatet och miljön

Vi lever i en tid av stora utmaningar. Där klimatförändringarna kräver att vi tar krafttag för att vända utvecklingen.

Vi har inte tid att vänta.

Läs mer om Centerpartiets klimatpolitik

Så gör vi mer för klimatet

  • Klimatkrisen måste tas på största allvar. Det är vårt ansvar att se till att utsläppen minskar.
  • Vi måste satsa stort på innovation och ny teknik. På lösningar som tar bort koldioxid från atmosfären och vänder utvecklingen.
  • Förnybar energi och förnybara bränslen är framtiden. De skadliga fossila bränslena måste fasas ut, inte minst i transportsektorn.
  • Det måste bli enklare och mer lönsamt att välja klimatsmarta alternativ, både för företag och för privatpersoner runtom i landet.
  • Klimatambitionerna i både Sverige och i EU måste hållas höga, med skarpa krav för att vi ska kunna nå Parisavtalets mål.

Det finns ingen magisk stopp-knapp vi kan trycka på. Vi måste hitta smarta och gröna alternativ som gör att utsläppen minskar och klimatet kan räddas.

Annie Löög i skog

Var med och jobba för en ljusare framtid

Tycker du också att det är viktigt att göra mer för klimatet? Bli medlem i Centerpartiet!

Centerpartiet vill se ett levande Sverige, både på landsbygden och i städer. Ett företagsamt och medmänskligt Sverige med ökad jämställdhet, där utsläppen minskar och vi tar miljöansvar.

Bli medlem idag!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.