Ökad jämställdhet

För en ljusare framtid

Jämställdhet kommer inte att komma av sig själv. Det är något vi måste kämpa för.

Psykisk ohälsa, hedersvåld och rädsla att bli utsatt för övergrepp eller trakasserier är jämställdhetsfrågor vi måste komma till rätta med. Även löneskillnader och osynliga glastak påverkar och begränsar människor.

Men genom att göra allt vi kan för att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar kan vi gå en ljusare framtid till mötes.

sol-has-bg

Så ökar vi jämställdheten i Sverige

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, men så är det inte idag.

Samhället kommer inte bli jämställt av sig själv. Vi som tycker det är viktigt att kvinnor och män behandlas lika måste kämpa för förändring.

Läs mer om Centerpartiets politik för ett mer jämställt Sverige

Jämställdhet kommer inte av sig själv

Mäns våld mot kvinnor

Vi får aldrig sluta kämpa för kvinnors trygghet. Under pandemin har mäns våld mot kvinnor ökat, vilket vi aldrig får acceptera. Kvinnojourer och tjejjourer måste nu få de resurser de behöver för att kunna hjälpa alla som behöver stöd och någonstans att ta vägen.

Män som slår kvinnor ska aldrig få komma undan. Vi måste se till att gärningsmännen straffas.

Psykisk ohälsa är en fråga om jämställdhet

Psykisk ohälsa är något som drabbar allt för många kvinnor. Hela livet påverkas. Jobbet, familjen och hur man ser på sig själv.

Den psykiska ohälsan får inte fortsätta breda ut sig, utan vi måste se till att alla som behöver hjälp får det. Centerpartiet kommer alltid att kämpa för att det ska finnas tillräckligt med resurser.

Sexuella trakasserier

Många vågar inte anmäla när de har blivit utsatta för sexuella trakasserier, och tar ofta själva på sig ansvaret för vad som har hänt. Men skulden ligger alltid hos förövaren.

Vi måste göra mer för att bekämpa sexuella trakasserier i samhället, och se till att skulden läggs för förövaren - inte den som utsätts.

Trygg förlossning och kvinnors hälsa

Alla som föder barn i Sverige, oavsett var man bor, ska känna trygghet. Även under en pandemi. Därför måste vi satsa mer på på förlossningsvård och kvinnors hälsa, i hela landet.

Annie Löög i skog

Var med och jobba för en ljusare framtid

Tycker du också att det är viktigt att göra mer jämställdheten? Bli medlem i Centerpartiet!

Centerpartiet vill se ett levande Sverige, både på landsbygden och i städer. Ett företagsamt och medmänskligt Sverige med ökad jämställdhet, där utsläppen minskar och vi tar miljöansvar.

Bli medlem idag!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.