Vi står upp för ett mer jämställt SVerige

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter. Men så är det inte idag, inte ens i Sverige.

Samhället kommer inte bli jämställt av sig själv. Vi som tycker det är viktigt att kvinnor och män behandlas lika måste kämpa för förändring.

Läs mer om vår politik

sol-has-bg sol-light-text

Internationella kvinnodagen 2021

Under internationella kvinnodagen fylldes Centerpartiets sociala medier av 24 centerpolitikers ord gällande jämställdhet, kvinnor i ledarskap och vad liberal feminism innebär.

Gå gärna in på vår Facebooksida eller Instagram för att dela och gilla!

Abir Al-Sahlani

Europaparlamenrariker

Följer du opinionen – eller följer opinionen dig?

Jag brukar kalla mig själv för liberal, tuff, medmänsklig, väldigt värderingsstyrd med en stark personlighet. Jag ser mig inte som en institutionstjänare – jag vill utveckla politiken så fler får nytta av den. Nyckeln är att ta sig in i processer på ett tidigt skede för att kunna påverka - för politiken är tajming otroligt viktig. Jag är också i regel transparent med mina känslor och mina tankar, jag är ingen mystisk varelse, så folk brukar veta vad jag tycker och känner. Jag älskar nya idéer och nya tankar – och vill hellre jobba för saker än emot saker.

Jag vill att mitt ledarskap som Europaparlamentariker och delegationsledare för Centerpartiet i Europaparlamentet ska spegla allt det här mänskliga och framåtsträvande. Hoppfullt ledarskap är något vi behöver mer av. En riktig ledare ska inte ställa olika grupper emot varandra och på så sätt bidra till ökade klyftor – utan snarare presentera svaren på samhällsutmaningarna utifrån människans bästa, inte statens. Det handlar om att faktiskt våga stå pall när det blåser.

Ida Alterå

Ordförande CUF

Feminister måste sätta ner foten mot hatet

Sverige är på många sätt ett föregångarland på jämställdhetsområdet, och det gäller också i den politiska världen. Här är det inte längre ditt kön som bestämmer vilket inflytande du får i olika politiska frågor. Samtidigt betalar kvinnor ett betydligt högre pris för politisk makt än vad män i samma position gör.

Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut FOI innehåller var femte kommentar om politik i sociala medier någon form av hat, hot eller kränkning och kvinnor är mer utsatta än män. Hatet och hotet är ett reellt hot mot vår demokrati, och mot den feministiska kampen. För att jämställdheten ska öka behövs kvinnliga förebilder på maktpositioner, men hur ska vi orka leda när det här är det som möter oss, framför allt på sociala medier?

Jag är stolt över att tillhöra ett parti som haft fler kvinnliga företrädare än något annat. Jag är stolt över att alla borgerliga ungdomsförbund idag leds av kvinnor. Men för att den utvecklingen ska fortsätta behöver alla som är del av den feministiska kampen sätta ner foten mot hatet. Oavsett vem det kommer ifrån, och vem det riktas mot, måste vi säga ifrån – för jämställdhetens skull.

Martina Johansson

Riksdagsledamot Södermanlands län

Kvinnor ska ha en självklar plats som ledare

Jag gillar att vara ledare och se både människor, organisationer och politiken utvecklas till ett samhälle där både män och kvinnor får möjlighet att ta plats inom alla områden.

Med det menar jag att kvinnor får en självklar plats som företagsledare och att män får det på samma sätt inom familjeområdet.

Annika Qarlsson

Riksdagsledamot Västra Götalands läns västra

Fråga inte om lov...

100 år med rösträtt. Visst har världen förändrats. Men är kvinnors röster lika värda, lika hörda eller lika självklara än. Nej, inte än är mitt svar. Vi får rösta, vi får kandidera och vi är många med förtroendeuppdrag. Det är bra! Men trakasserier, hot och våld är vardag för alltför många och oron för att utsättas ännu större. För många kvinnor har angreppen sexuell karaktär.

Antingen lyckas man hantera det eller så väljer man att kliva av för att man inte vågar eller orkar fortsätta. Eller så påverkar det vilka förslag man lägger eller vilka frågor man lyfter, självcensur.

Rösträtten fick vi inte utan möda för 100 år sedan. Att våra röster ska vara lika värda och lika hörda, inte bara i vallokalen, kräver också ett fortsatt målmedvetet arbete. Och så länge det inte är självklart med kvinnor i ledande positioner så måste vi uppmuntra och stödja kvinnor som tar plats. Som USA:s vicepresident Kamala Harris ord till unga tjejer: ”never ask anyone’s permission to lead, just lead!

Karin Ernlund

Borgarråd, Stockholm

Stadsdelsmammor – en väg till jobb!

Utbildning och jobb är nyckeln till både integration och jämställdhet. Det finns mycket potential som inte kommer till sin rätt för att många nyanlända kvinnor inte har kontakter på arbetsmarknaden. Att se till att fler nyanlända kvinnor kommer in på arbetsmarknaden är viktigt för att skapa egenmakt och ett självständigt liv, men också för kvinnors möjligheter att vara förebilder för sina barn som får se sina mammor gå till jobbet varje dag.

Jag är arbetsmarknads- och integrationsborgarråd i Stockholm och vi jobbar vi med stadsdelsmammor, det är en modell hämtad från Berlin, som bygger på att nyanlända kvinnor söker upp andra nyanlända kvinnor i samma bostadsområde och hjälper att hitta vägar till jobb och studier. Stadsdelsmammorna är själva nyanlända, har språkkunskaper, känner sitt område och har i uppgift att sprida kunskap och information för att fler kvinnor ska kunna etablera sig genom jobb och studier. Stadsdelsmammorna ger också konkreta resultat.

Tack vare deras arbete jobbar och studerar fler nyanlända kvinnor i Stockholm idag. I en stadsdel går idag 74 fler barn i förskola bara genom stadsdelsmammornas arbete!

Reka Tolnai

Ordförande CUF Storstockholm

Skapa framtidens kvinnliga ledare genom jämställd integration!

Jag kom in i politiken och fick möjligheten att anta en ledarroll när jag var runt 18 år. Det hade inte varit möjligt i mitt hemland. Sverige har kommit långt på resan till att kvinnor ska ta sin rätta plats som ledare. Vårt försprång är en möjlighet och det är vår plikt att hjälpa hundratusentals kvinnor att ta kontroll över sina egna liv genom en jämställd integration.

Många kvinnor känner sig redan starkare efter en tid i Sverige då de kan stå på sina egna ben och är inte i behov av sina män. Genom att lära sig språket, komma ut i självförsörjning och få kunskap om sina grundläggande rättigheter stärker vi alla de kvinnor som har valt att lämna sina hem i hopp om skydd och ett bättre liv. Vårt land måste inkludera dessa starka kvinnor i vår långa jämställdhetsresa. Flickan som i sitt hemland enbart kunde drömma om att leda världen ska få möjligheten i vårt fantastiska land.

Sverige ska leda vägen framåt i att vara möjligheternas land även för kvinnor med utländsk bakgrund.

Det är jämställt ledarskap för mig.

Anne-Li Sjölund

Riksdagsledamot Västernorrlands län

Jag vill slå ett slag för det ibland osynliga kvinnliga ledarskapet

Jag vill hylla alla kvinnor som med sin tid och vilja skapar en bra fritid för barn och ungdomar.

Tänker tillbaka på mina egna gympafröknar och skidtränare som gjorde det möjligt för mig att idrotta.

Som lade stora delar av sin fritid på ideellt arbete för att vi ungar skulle kunna hålla på.

Tänker på min mamma som skjutsade mig, brorsan och hela byns ungar till och från aktiviteter.

Jag vill slå ett slag för det ibland osynliga kvinnliga ledarskapet.

Det ”lilla” ledarskapet, byggstenarna som är så viktiga för att samhället och livet ska hålla ihop.

Helena Vilhelmsson

Riksdagsledamot Örebro län

Kliv fram!

Sveriges befolkning består av ungefär lika många kvinnor och män. Då borde det finnas ungefär lika många kvinnor och män, som är VD, chefer, företagare, bolagsägare m.m. Men så är det inte. I ett av världens mest jämställda länder är det betydligt fler män på framträdande positioner, och som därmed har betydligt bättre ekonomiska förutsättningar.

Det här måste vi ändra på. Uppmuntra dig själv och andra att kliva fram. Ta chanser och utmaningar när de kommer i din väg. Vänta inte. Alltför många kvinnor har redan väntat och avstått. Vi har inte råd med det hädanefter. På det där mötet med så många deltagare och du vill ställa en fråga, men undrar om det kanske verkar konstigt det du vill fråga och avstår… Gör inte det.

Alltför många kloka frågor och synpunkter har förblivit osagda för att kvinnor backat i sista stund.

Backar du undan för att du inte hunnit förbereda dig ordentligt? Gör inte det. Du är inte ensam om den känslan. Men du är ensam om just ditt kunnande. Dela med dig av det!

Kliv fram – vi behöver dig.

Sofia Jarl

Ordförande Centerkvinnorna

Vi behöver en mer jämställd arbetsmarknad

För att skapa en jämställd arbetsmarknad behöver vissa normer och värderingar förändras. I det arbetet är förebilder oerhört viktiga. Att det finns fler kvinnor på höga positioner inom arbetslivet är en avgörande faktor för att skapa en arbetsmarknad som är inkluderande och som speglar samhället.

Kvinnor är idag fortfarande i minoritet när det kommer till fördelningen av ledamöter i bolagsstyrelser. Även om en positiv utveckling är på gång så behöver den påskyndas. Inte minst bör det gälla företag som till viss del finansieras med gemensamma skattemedel.

De företag som har jämställda bolagsstyrelser bör premieras när statliga aktörer beviljar lån. Ytterligare en viktig faktor när det gäller att stärka kvinnor på ledande positioner och få fram fler kvinnor på höga poster är att stärka genuskunskapen hos de aktörer som fördelar samhällets investeringsstöd.

Centerkvinnorna vill därför att tillväxtprogram, innovationsstöd, investeringsstöd och lån ska ha och redovisas utifrån ett genusperspektiv.

Julia Eriksson

Ordförande Centerstudenter

Fler kvinnor på ledarskapspositioner!

För mig är kvinnor och ledarskap någonting som ofta hänger ihop. Jag är glad över att jag, som kvinna uppvuxen i början av 2000-talet, har haft många kvinnliga företrädare att se upp till. Men jag vill att ännu fler kvinnor ska kunna ges bra förutsättningar att inta ledarskapspositioner i samhället.

För mig är det viktigt att kunna lyfta, syna och övervinna de hinder som många kvinnor fortfarande möter när de vill inta en ledarskapsposition, eller egentligen redan när de börjar att engagera sig.

Jag är förbundsordförande för Centerstudenter, Centerpartiets studentförbund, och jag vill se till att förbundet, och hela Centerrörelsen i stort, går före och visar vägen.

Jag vill arbeta för tryggare förutsättningarna för kvinnors engagemang. Idag är ledande kvinnor, både inom och utanför politiken, extra utsatta när det kommer till hot, hat och sexuella trakasserier i sitt engagemang. Jag vill också utveckla idédebatten om en liberal feminism, för att med skarpa politiska förslag och reformer förbättra kvinnors förutsättningar i vardagen och i samhället som stort.

Jag vet att vi är många som vill gå före och att förutsättningarna finns i Centerrörelsen!

Emma Wiesner

Europaparlamentariker

Samhällsförändra med din nördighet och ditt teknikintresse

Ofta blir jag kallad för kvinnlig ingenjör – som att man är någon särart från det normala, och jag blir lika förvånad varje gång. Jag vill se att det förändras. Jag är ingenjör. Som ledare på maktposition ska jag försöka vara en förebild för alla tjejer och kvinnor därute som, liksom jag, tycker att matematik och teknik är väldigt roligt. Som vill förändra världen, men som kanske inte ännu har insett att eller hur naturvetenskapen kan vara verktyget för att komma dit. Andelen kvinnor som examineras till civilingenjörer är fortfarande lägre än andelen män.

Som en av få ingenjörer i Europaparlamentet har jag insett vilket skriande behov det finns av lagstiftare som faktiskt förstår sig på teknik, industri och energi, som ser och kommer med möjliga lösningar och som kan slå hål på rena gissningar som florerar i energidebatten. Klimatfrågan är en energifråga – ska vi kunna rädda klimatet handlar det om att skapa en hållbar energipolitik.

Jag vill med min bakgrund visa att man kan komma långt med sin nördighet och att naturvetenskap också kan förändra världen – och hoppas att fler följer efter!

Emina Music

Regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen

Jag kommer gratulera oss när kvinnodagen inte finns!

8 mars - en dag då vi uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. En viktig dag! Samtidigt är det en dag som många firar som kvinnans dag där hon får blommor och man önskar henne en glad internationell kvinnodag

Men vad finns egentligen att fira? Att kvinnor får mindre betalt för samma arbete? Att kvinnor utsätts för mer brott och våld? Att kvinnor gör det mesta arbetet hemma och ändå förväntas ha en karriär? Grattis alla kvinnor.

Som politisk förtroendevald och en ledare inom hälso- och sjukvården finner jag det förbluffande hur vissa män till och med tror sig veta mer än kvinnor om vad som är bäst inom kvinnosjukvård ur ett patientperspektiv!? Att vara kvinna och en ledare innebär därför så mycket för så många! Du är inte bara en ledare för din skull. Du är det för alla kvinnors skull, och du är det för alla barns skull. Du är med och formar samhället och framtiden! Du är med och suddar ut 8 mars!

Kvinnor behövs! Alltid och överallt, lika mycket som männen. Vi har olika perspektiv, erfarenheter och kunskaper. Mångfald berikar oavsett om det gäller kön, könsidentitet, ålder, funktionsvariationer, bakgrund eller något annat som ger dig värdefull livserfarenhet. Jag ser fram emot tiden då denna dag försvinner! Då kommer jag gratulera alla mina medsystrar.

Catarina Deremar

Riksdagsledamot Uppsala län

Jag mötte tre kvinnor, jag mötte en hel värld

Tänk alla kvinnor jag har mött, tänk alla kvinnor som har gått före, som har visat mod, varit starka, som har kämpat för ett jämställt samhälle. Många gånger har jag funderat på om de förstod när de stod där och utmanade en man och för första gången skulle det kunna bli en kvinna som tog plats i styrelsen eller i kommunens nämnd. Vi behöver inte gå särskilt långt tillbaka i tiden.

Jag tänker på min farmor som stod upp för sina arbetskamrater när de behandlades orättvist. Det krävdes också mod och styrka.

Jag tänker på Ester från Ghana, på Eugenia från Chile och Dimitra från Grekland. Vi hade en gång samma arbetsplats. Så spännande det var att lära känna dem. För mig som ung och ny på jobbet tyckte att jag mötte hela världen genom dessa kvinnor. Lyckan var total när jag blev hembjuden till Ester när hon hade fått sin lilla dotter. Jag har så många gånger konstaterat att vi är så lika oavsett var vi har våra rötter, likheterna överträffar alltid olikheterna.

Att känna systerskap ger en sån styrka. Systerskap är en förutsättning för att vi ska nå en jämställd värld.

Hej syster!

Emmyly Bönfors

Kommunalråd, Göteborg

Varje generation måste föra sin frihetskamp

Utbildning, rösträtt och egen lön har stått högt på jämställdhetens agenda. Kampen drevs av generationer före mig och tack vare det tar jag dessa rättigheter som en självklarhet.

Det återstår fortfarande mycket för att Sverige ska bli jämlikt när det gäller lika lön för lika arbete, frihet mot våld och förtryck eller samhällets lika förväntan på föräldrar. Låt oss hålla ett vaket öga på dem som vill inskränka aborträtten eller införa sambeskattning i Sverige. Det vore förstås ett steg tillbaka i utvecklingen.

Men låt oss även vända blicken utanför landet. I stora delar av världen kan man se sig om i stjärnorna efter rättigheter som utbildning, lön och rösträtt. Så länge flickor tvingas arbeta istället för att gå i skolan, så länge flickor könsstympas och så länge flickor gifts bort så är det vår plikt att fortsätta uppmärksamma det.

Precis som generationer före oss kämpade för det vi nu upplever. Det är svåra frågor att angripa men det är ändå vår skyldighet. Idag och alla andra dagar.

Ulrika Liljeberg

Kommunfullmäktiges ordförande Leksand

Att vara den första kvinnan på en ledarskapsposition

Jag var den första kvinnan på 700 år att bli folkvald ledare för Leksand. Det betyder inte att det fanns en kvinna för ledde Leksand där på 1300-talet, utan att det var för 700 år sedan som Leksand nämndes i skrift för första gången och vi får anta att det var ungefär då som vi blev något slags samhälle.

Att vara ”den första” är att bli hyllad lite extra, men även att bli prövad lite extra. Vi behöver därför stötta alla som blir ”den första”. Som i USA där vi nu för första gången ser en kvinna som vice president. Eller när vi ser tjejer bli den första i sin släkt som t.ex. utbildar sig, spelar ishockey eller väljer att inte gifta sig. Och detsamma gäller för män som väljer att utmana sin norm.

Vi behöver gemensamt träna ögat att inte se de ovanliga som de onormala, utan att istället se dem som de första av många som ska följa i deras fotspår. För om vi inte låter alla människors kompetens komma till sin fulla rätt genom fria val är det inte bara diskriminerande, det är även ganska dumt.

Jag försöker stå för ett modernt ledarskap som ser styrkan i allas deltagande och i respekten för den individ man är – både idag på kvinnodagen och på årets övriga dagar!

Warda Fatih

Vice förbundsordförande Centerstudenter

För att alla kvinnor ska kunna göra fria val

För att fler kvinnor ska ha möjlighet att excellera och leda, måste det samhälle vi gemensamt formar vila på en grundmurad frihet från hot, våld och förtryck. Den internationella kvinnodagen påminner oss om att arbetet för dessa grundpelare, kvinnors friheter och rättigheter, är långt ifrån över. Utanförskap och hederskultur är bara några av de problem som idag bromsar många kvinnors möjligheter att fatta egna beslut och göra oinskränkta och fria val.

Vi som idag har möjligheten att leda och inspirera, måste därför vara spetsen för den liberala feministiska rörelse som ger alla kvinnor mer självbestämmande, rörelsefrihet och valfrihet. Genom att skapa ett starkare skyddsnät kring kvinnor som riskerar att hamna i familjens isolering och förtryck; genom att främja en mer jämställd syn på föräldraansvaret; genom att erbjuda kvinnor tydliga vägar in i självförsörjning, studier och arbete; kan vi forma ett samhälle där fler kvinnor ges den frihet och trygghet som krävs för att excellera och leda. Enbart då kan vi dra nytta av all den potential och kompetens som Sveriges alla kvinnor besitter.

Som vice ordförande för Centerstudenter ser jag den nya generationens liberala och feministiska rörelse växa sig allt starkare. En rörelse som är redo att ta sig an just de svåra frågor om utanförskap och hedersförtryck som ingen lyckats lösa tidigare. Jag kommer se till att vara en så drivandra kraft jag bara kan i just denna rörelse för mer frihet och jämställdhet.

Kristina Yngwe

Riksdagsledamot Skåne läns södra

Jämställdhet på landsbygden

På ytan ser jämställdhet på landsbygden inte ut som en stor fråga. Kvinnor äger nästan en tredjedel av alla företag på landsbygden, och 42% av de nästan 170 000 personer som sysselsätts inom jordbruket är kvinnor. Men det finns strukturella utmaningar.

Tittar man djupare så är det klart fler män i lantbruksrelaterade styrelser och ledningsgrupper, män äger mer mark och får därmed betydligt större del av de EU-medel som finns och trots att kvinnors arbete såväl utanför som i hemmet är viktigt för många lantbruksföretag så står kvinnor i betydligt lägre utsträckning som ägare i lantbruksföretag vilket kan skapa problem vid exempelvis separation.

Jag är helt övertygad om att jämställdhet inom de gröna näringarna, liksom i övriga branscher, är viktigt för hela branschens attraktionskraft och tillväxt. Från gårdsplanen hela vägen upp i styrelserummen. Att vi politiskt måste skapa förutsättningar för en fungerande vardag på landsbygden med vägar, bredband, skola. Men också lyfta de kvinnliga förebilder som visar vägen.

För de gröna näringarna för Sverige framåt – men jämställdhet för de gröna näringarna framåt!

Annie Lööf

Partiledare

Mod och en dos av jäklar anamma

Det krävs mod och en dos av jäklar anamma för att skapa ett mer jämställt samhälle, utan olika könsroller och genus som håller såväl pojkar som flickors drömmar tillbaka.

Vi behöver ett tydligt och modigt ledarskap på alla nivåer. I skolkorridoren behöver vi kliva fram och markera när ord som ”hora” och ”fitta” används, som granne behöver vi knacka på dörren när vi hör skrik och våld, som chef eller kollega behöver vi säga ifrån om vi bevittnar sexuella trakasserier eller härskartekniker.

Det handlar om att du och jag behöver agera för att skapa det samhälle som vi vill se, ett jämställt samhälle där både män och kvinnor är trygga och har möjligt att leva ut sin fulla potential.

Vi behöver stå upp, visa mod, gå före, slå näven i bordet. Vara en medmänniska och en förebild. I det stora men framför allt i det lilla.

För att alla barn ska få likvärdig chans i livet och växa upp i ett mer jämställt samhälle.

Sofia Nilsson

Riksdagsledamot Skåne läns norra och östra

Sveriges viktiga(ste) ledare

Att satsa på ledarskapet inom vård och omsorg är en viktig nyckel i förbättringsarbetet för äldreomsorgen. Det är ingen hemlighet att det finns yrken som är kvinno- eller mansdominerade där många fler än hälften av de yrkesverksamma tillhör samma kön. Det är heller ingen hemlighet att vård- och omsorgsyrkena tillhör de kvinnodominerade.

Det som kanske däremot är dolt i dunkel är att förutsättningarna för chefer i den kvinnodominerade omsorgen är betydligt sämre än på andra delar av arbetsmarknaden. Enligt arbetsmiljöverket så har 73 procent av cheferna inom kvinnodominerade verksamheter som hemtjänst fler än 30 medarbetare. Medan endast 10 procent av cheferna inom mansdominerade ”teknisk verksamhet” har mer än 30 medarbetare.

När chefer inte har tid att leda på grund av exempelvis för många medarbetare eller dåligt stöd runtomkring så påverkas arbetsmiljön för medarbetarna och omsorgen om de äldre på ett negativt sätt. Ledarskapet är en nyckel till en god arbetsmiljö och det är även en av nycklarna till att vi ska kunna höja kvalitén och tryggheten inom vård och omsorg.

Förutsättningarna för ledarskapet inom den kvinnodominerade välfärdssektorn måste förbättras och förändringsarbetet måste börja nu!

Madelaine Jakobsson

Kommunstyrelsens ordförande Nordmaling

Lyft varandra!

Även om Sverige har kommit en bit på väg mot ett jämställt samhälle så är vi inte där ännu. Hårt arbete kvarstår och det är ett arbete som vi måste göra tillsammans.

Kvinnor på ledande positioner utsätts för mer hot och hat än män och många kvinnor hoppar av sina uppdrag i förtid. Något måste göras, samtalsklimatet i sociala medier måste förändras. Det ska inte vara ok att vräka ur sig vad som helst mot vem som helst.

Vi behöver också se till att kvinnor som har ledande positioner på olika håll får det stöd de behöver för att orka fortsätta. Alla dessa kvinnor behövs, inte minst som förebilder för de som kommer efter.

Något vi alla kan göra är att säga ifrån, att kommentera det som skrivs och sägs och vi kan alla lyfta fram kvinnor som gör ett bra arbete i olika sammanhang, ge positiv feedback, dela deras texter och se till att finnas där när de behöver det. På det sättet kan vi få fler att våga ta steget, få fler att engagera sig och vi skapar fler förebilder.

Lyft varandra, det tjänar vi allihop på.

Kerstin Lundgren

Riksdagsledamot Stockholms län

Vi måste hjälpa varandra att lyfta av generationers ryggsäckar

Brinner för att varje ung kvinna ska kunna bli det hon själv vill. Kunna ta plats, ha många ledande förebilder inom alla områden. Tänker på de kvinnor som i över 200 år kämpat för kvinnors rätt till sin egna röst och till sin kropp. Ställa upp i val, rätt att rösta. Rätten att t ex äga, ärva, utbilda sig, jobba, driva företag, älska, bära de kläder man vill och få tillgång till alla jobb/uppdrag.

Kvinnors rättigheter begränsas ofta av s k traditionella värden, av religionsledare, av maktens män och gamla härskarstrukturer som förtrycker. Ibland är vi så vana att vi inte ser det. De finns i många auktoritära länder, de finns långt borta och nära. Krafter som vill rulla tillbaka de framsteg vi nått.

Liberal demokrati måste precis som jämställdhet utvecklas för varje generation, inget är vunnit för alltid.

Vi kvinnor är ofta kulturbärare. Vi måste hjälpa varandra att lyfta av generationers ryggsäckar, våga utmana historien, ställa oss frågor och göra medvetna val. Och stötta varandra.

Ulrika Heie

Riksdagsledamot Skaraborg

Det finns fler glastak att krossa!

Det var ett viktigt glastak som krossades när USA fick en kvinna som vicepresident i januari. Hon blir en mycket viktig förebild för flickor och kvinnor i hela världen.

Det finns många kvinnor som gått före oss ock krossat glastak och jag känner ett ansvar för att jobba för det på olika sätt.

Några politiska förebilder för mig är naturligt Karin Söder, Maud Olofsson och Annie Lööf. Starka kvinnor med ett varmt och engagerande ledarskap som verkligen driver framåt.

Alla våra nordiska grannländer leds av kvinnor. Jag önskar att vi efter nästa val ser ett stort stöd för de liberala lösningarna på våra framtidsutmaningar och att vi därmed också får en kvinna som statsminister i Sverige. Det kan låta otroligt men det är inte omöjligt!

Jag tänker att vi alla har olika glastak att krossa, så låt oss hjälpas åt och stötta varandra, träna oss i att leda och därmed alla vara förebilder!

Linda Modig

Riksdagsledamot Norrbottens län

Politiken behöver spegla en bredd av perspektiv och erfarenheter

Jag brinner för att fler kvinnor ska vilja, våga & orka ta på sig uppgifter, uppdrag och roller att leda politiska församlingar.

Jag blev år 2008 Övertorneå kommuns första kvinnliga KS-ordförande, när jag var 33 år gammal.

Att vara en pionjär, att krossa glastak, att gå före och röja väg för att fler ska kunna följa efter, är långtifrån en dans på rosor. Nu leder jag den näststörsta politiska gruppen i Nordiska rådet, Mittengruppen, och har haft flera företrädare som varit kvinnor.

Politiken behöver spegla en bredd av perspektiv, erfarenheter, behov och intressen. Därför måste vi stötta varandra så att fler kvinnor, inte färre, vågar ta på sig politiska uppdrag och sätta sig i förarsätet.

Idag är tyvärr hat, hot och trakasserier ett viktigt skäl till att många kvinnor lämnar politiska ledaruppdrag eller inte ens vill ge sig in i politiken. Det är ett hot mot demokratin.

Helena Lindahl

Riksdagsledamot Västerbottens län

Fler företag som ägs och drivs av kvinnor behövs

Idag är det bara drygt en tredjedel av alla företag som ägs och drivs av kvinnor. Tittar man sedan på andelen styrelseledamöter i svenska bolag, är andelen enbart nitton procent och bara en procent av riskkapitalet går till bolag grundade av kvinnor.

Vi ligger faktiskt i botten när det gäller kvinnor som startar bolag inom EU. Här finns en stor outnyttjad potential – inte enbart för näringslivet, utan jämställt företagande är också viktigt för den ekonomiska tillväxten i Sverige.

För fem år sedan var jag med och startade upp WomEngage - ett tvärpolitiskt initiativ där målet är att skapa en mötesplats mellan näringsliv och politik. Tanken är att det ska leda till bättre möjligheter för kvinnor att starta och driva företag. Men det behövs mer, inte bara ett och annat projektanslag från regeringen utan snarare en nationell strategi, ett helhetsgrepp för företagande på lika villkor.

Hur tänker du i den här frågan? Hur får vi fler företag som ägs och drivs av kvinnor?

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.