Frågor och svar om kyrkovalet

Vilken är Centerpartiets hjärtefråga i kyrkovalet?

En öppen folkkyrka, tillgänglig för alla. Kyrkan är en plats där vi stimulerar varandra att växa till de människor vi innerst inne är. Därför är det viktigt att stärka det lokala engagemanget i församlingen och förvalta kyrkan på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Tillsammans kan vi få hela landet att leva. Den lokala församlingen är den grundläggande enheten i vår kyrka. Församlingsbor lokalt väcker egna och närodlade visioner om hur vi kan leva tillsammans

Hur skulle ni beskriva er nomineringsgrupp?

Vår grupp består av kyrkligt intresserade och engagerade personer som är medlemmar i Centerpartiet och delar Centerpartiets grundläggande värderingar.

Vad skiljer från andra nomineringsgrupper?

De som kandiderar för oss ställer upp på och delar Centerpartiets grundläggande värderingar. Vi vill inte göra skillnad på dem som är medlemmar och deras engagemang utan alla är välkomna att ta ansvar för Svenska kyrkan med sikte på ett hållbart tänkande – både socialt, ekologiskt och ekonmiskt vis.

Vad vill ni göra för ungdomar i Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan ska finnas för människor i olika situationer, mitt i livet genom sitt engagemang och som en samverkanspartner i samhället. Barns och ungas idéer ska få ta plats i kyrkans verksamhet. Vi vill att Svenska kyrkan ska ha fortsatt samverkan med skolor, högskolor/universitet och fängelser/boende för att möta människor i olika situationer. Det är också viktigt att vuxna i kyrkan låter och vågar ge unga ansvar för och utveckla verksamhet.

Hur många ungdomar 18-30 år gamla har ni representerade i kyrkomötet från kyrkovalet 2017?

Av centerpartiets 34 ledamöter är två mellan 18-30 år. Magnus Ek, född 1994 (Linköpings stift) och Bartlomiej Szulc, född 1995 (Härnösands stift). (Kuriosa kan vara att vår gruppledare Niklas Larsson från Lunds stift är född 1988 och således 32 år ung.)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.