Vi minns Karl Erik Olsson

Bild

Foto: Stefan Lindblom/TT

Karl Erik Olsson har lämnat oss, efter en kort tids sjukdom, i stor sorg och saknad. Närmast sörjande är Sonja, hans älskade hustru sedan 58 år, och deras tre barn med familjer.

Karl Erik Olsson föddes den 23 februari 1938 i Helsingborg och var under hela sitt liv bosatt på föräldragården Nygård i Sösdala. Efter realskola gick Karl Erik lantbruksskola och i början av 1960-talet blev Karl Erik och Sonja lantbrukare. Karl Erik Olsson var en värderingsdriven, engagerad politiker, såväl lokalt som på europeisk nivå. Alltid med båda fötterna fast förankrade i den skånska myllan.

2018 emottog Karl Erik Olsson Kungliga Skogs- och lantbruksakademins (KSLA) stora guldmedalj. ”Under sex decennier har han varit verksam som lantbrukare och under fyra av dessa dessutom spelat avgörande roller för utvecklingen av jordbruks-, skogs- och fiskerinäringen såväl i Sverige som i EU. Engagemanget har varit brett och omfattat allt från det praktiska jord- och skogsbruket till forskning, rådgivning och politik”. Denna motivering sammanfattar väl hans eminenta och unika insatser för Sverige, för den svenska landsbygden och jord- och skogsbruket – i såväl regering, riksdag som Europaparlament.

Karl Erik Olsson började sin långa bana inom centerrörelsen i Centerpartiets Ungdomsförbund, CUF, där han verkade som förbundsordförande under åren 1971-1974. Det var under denna tid visionen om lokalsamhället utvecklades. Han var riksdagsledamot för Centerpartiet under tre olika decennier, 1976-79, 1985-95. Under tio år spelade han en avgörande roll för jordbruket på riksnivå, först 1985-1991 då han var ordförande i riksdagens Jordbruksutskott och 1991-1994 då Karl Erik Olsson var jordbruksminister i den borgerliga regeringen. När Sverige gick med i EU blev Karl Erik Olsson en av Centerpartiets Europaparlamentariker, något han var mellan 1995 och 2005. Vid sidan av sina tunga uppdrag inom riksdag och regering var han samtidigt också vice partiordförande för Centerpartiet under åren 1985-1992, varav de sista fem åren som förste vice partiordförande.

Karl Erik Olssons hjärta klappade för det svenska lantbruket och landsbygden, för hållbarhet och miljöfrågor och för att värna våra naturresurser. Under sin verksamma politiska gärning gjorde han stora insatser kring frågor om antibiotikaresistens, stärkt djurskydd, och spelade en central roll för svenska bönders villkor när Sverige gick med i EU och fick en gemensam jordbrukspolitik. I Europaparlamentet arbetade han bland annat som rapportör om antibiotika i djurfoder och livsmedelssäkerhet.

Han var en politiker som värnande internationellt samarbete och var en viktig nyckelspelare då Centerpartiet på en extrastämma 1994 landade för ett ja till EU. Som jordbruksminister hade han en central roll i anslutningsförhandlingarna om Sveriges EU-medlemskap. Under hans tid som minister fattade riksdagen dessutom beslut om såväl en ny skogspolitik som en ny fiskepolitik.

Som samhällsengagerad föreningsmänniska var Karl Erik viktig inte minst inom den lokala hembygdsföreningen, men också inom Hushållningssällskapet och SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, där han satt i styrelsen under många år. 2008 promoverades Karl Erik Olsson till agronomie hedersdoktor. På internationell nivå var han under ett antal år styrelseledamot i FN-organet Global Crop Diversity Trust i arbetet för hållbarhet och minskad fattigdom och svält. Under 2008-2014 var han dessutom ordförande för Sveriges Pensionärsförbund, SPF Seniorerna, och var en mycket aktiv röst och kraft för att stärka äldres villkor.

Karl Erik var en värderingsdriven, tydlig ledare som klart stod upp för alla människors lika rätt och värde, för medmänsklighet och solidaritet. Han vek inte en tum från behovet av mer internationellt samarbete, om det så gällde EU, euron eller internationellt biståndsarbete. Vi är många som minns honom med värme. En modig, rakryggad politiker med stort engagemang. Han har varit en stor inspiration och förebild för många generationers centerpartister. Han var nyfiken på vad som väntade runt hörnet, fastnade aldrig i det förgångna utan använde sin breda erfarenhet till att se runt hörnet och ta sig an framtiden med optimism och hopp.

Vi är tacksamma för all den tid och engagemang som Karl Erik Olsson visat centerrörelsen under så många decennier. Han lämnar oss med många betydelsefulla avtryck lokalt, nationellt, internationellt och med kloka, initierade råd på vägen. En unik gärning och ett ledarskap som inspirerar oss.

Vila i frid.

Annie Lööf, partiledare

Michael Arthursson, partisekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.