För Sveriges bästa

Vi måste minska utsläppen, öka jämställdheten, skapa fler jobb, ge alla en trygg sjukvård, arbeta för en levande landsbygd och ta ansvar för människor som flyr. För Sveriges bästa.

Bli medlem i Centerpartiet

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet kommer alltid stå upp för frihetens, demokratins och Sveriges bästa. Vi lever i en osäker värld i en osäker tid. Även här hemma i Sverige finns det mycket att ta tag i. Men det finns också hopp.

Kampen för att försvara vår frihet och demokrati är så viktig. Det visar att Centerpartiets röst behövs, nu mer än någonsin. Vår tro på självbestämmande, på rättsstaten, på alla människors lika rätt och värde är helt avgörande för att skapa ett gott samhälle. Det är vad som varje dag driver oss framåt.

Vi måste bygga trygghet tillsammans med andra. Se till att göra oss mindre sårbara genom att samarbeta mer, inom Sverige och internationellt. Vi måste ha tillräckligt med mat och mer förnybara bränslen, så att vi kan minska vårt beroende av olja och gas.

För att nå dit är en levande landsbygd den bästa lösningen. Och att på allvar ta tag i klimatfrågan.

Vi vet hur viktig skolan är för hela byn, för barnens lärande och utveckling. Vad småföretagen betyder för möjligheten till jobb och pengar till välfärden. Vi vet att det måste finns bra vägar och snabbt bredband i hela landet. Att en nära sjukvård påverkar tryggheten och tilltron i samhället. Och att vi aldrig kan vara nöjda förrän kvinnor och män behandlas lika.

Vi behöver försvara den liberala demokratin mot dem som vill montera ner pressfriheten och rättsstatens principer. Vi kommer att fortsätta att hylla mångfalden när andra väljer att hala ned prideflaggor.

Tillsammans kan vi bättre.

Vi kommer att göra allt vi kan för att återigen tända hoppet och skapa framtidstro. För att öka tryggheten och värna friheten. För dig. För framtiden. För alla.

För Sveriges bästa.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.