För jämställdhetens bästa

Vi har lång väg kvar till ett jämställt samhälle. Vi måste öka takten och ge kvinnor och män lika villkor. Kvinnors löner måste öka, våldet stoppas och fler glastak krossas.

För Sveriges bästa.

sol-has-bg sol-light-text

Vi kommer alltid vara en kraft för jämställdhet

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men vi aldrig kan vara nöjda förrän kvinnor och män behandlas lika.

Det finns fortfarande skillnader gällande de ekonomiska förutsättningarna, såväl löner som pensioner. Och vi mer måste göras för att tryggheten för kvinnor ska öka, i hela landet.

Ingen ska behöva vara rädd i sitt eget hem. Vi behöver än en gång slå fast att kvinnor har oinskränkt rätt till sina egna kroppar.

Läs mer om vår jämställdhetspolitik

Nyheter jämställdhet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.