För landsbygdens bästa

Det är självklart att livet ska fungera i hela landet. Det ska finnas jobb, bra vägar, en fungerande service, bra skola och en nära vård. En levande landsbygd behövs.

För hela Sveriges bästa.sol-has-bg sol-light-text

Hela Sverige ska må bra

En levande landsbygd är viktigt för hela Sverige. För miljön och klimatet. För våra lantbruk som ger oss svensk matproduktion av hög kvalitet med fokus på hållbarhet och sund djurhållning.

Vi vet hur viktig skolan är för hela byn, för barnens lärande och utveckling. Vad småföretagen betyder för möjligheten till jobb och pengar till välfärden.

Det måste också finnas bra vägar och snabbt bredband i hela landet. Och vi vet att en nära sjukvård påverkar tryggheten och tilltron i samhället.

Läs mer om vår landsbygdspolitik

Nyheter landsbygden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.