PARTILEDARVALET

Val av ny partiledare för Centerpartiet

Nu ska nästa partiledare för Centerpartiet utses! Här kan du läsa om hela processen och om valberedningens förslag inför partistämman.

sol-has-bg sol-light-text

Nu ska en ny centerledare utses. På en extrainsatt partistämma den 2 februari i Helsingborg röstar ombud från hela landet om partiets nya ordförande, efter en öppen partiledarvalsprocess som hölls under hösten 2022.

Valberedningens förslag

Valberedningen har presenterat sitt förslag inför partistämman. Till ny partiledare föreslås Muharrem Demirok, riksdagsledamot för Östergötlands län och partistyrelseledamot.

– Muharrem Demirok är en lagspelare som har ett öppet och inlyssnande ledarskap. Under partiledarvalsturnén har många sett hur han trivs med att diskutera med medlemmar och förtroendevalda. Han har en tydlig ideologisk kompass, samtidigt som han är van vid att hitta praktiska lösningar, kommenterar Jan Andersson, valberedningens ordförande.

Till förste vice ordförande föreslås Daniel Bäckström, riksdagsledamot för Värmlands län och gruppledare, och till andre vice ordförande föreslås Ulrika Liljeberg, riksdagsledamot för Dalarnas län och partistyrelseledamot.

– Utgångspunkten för vårt arbete har varit att föreslå en partiledning som kan utveckla Centerpartiet både politiskt och organisatoriskt, och personerna vi föreslår har vad som krävs för att tillsammans leda partiet, sammanfattar Jan Andersson.

Även förslag till två ledamöter till partiets verkställande utskott har presenterats: Martin Ådahl, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson, samt Madelaine Jakobsson, kommunstyrelseordförande i Nordmaling och ordförande för partiets kommunala sektion.

Läs mer om förslaget

Pressbilder för partiledarvalet

Muharrem Demirok - kandidatfilm och längre intervju

Partiledarvalsprocessen

Så väljs den nya partiledaren
  1. Nomineringsprocessen hölls fram till 14 oktober 2022, där alla medlemmar, kretsar och distrikt kunde skicka in nomineringar.
  2. Valberedningen presenterade 7 november tre partiledarkandidater, efter en nära dialog med hela Centersverige.
  3. Kandidaterna medverkade på fyra utfrågningstillfällen, deltog i varsin längre poddintervju och gavs möjlighet att på olika sätt nå ut till hela centerrörelsen.
  4. Valberedningen presenterade sitt förslag på ny ordförande den 11 januari 2023.
  5. På extrastämman i Helsingborg den 2 februari 2023 röstar utvalda ombud om Centerpartiets nya ordförande.
Centerpartiets kandidatturné

Centerpartiet bjöd in till en öppen partiledarprocess där partiledarkandidaterna fick visa upp sig och diskutera politik med medlemmarna i centerrörelsen. Vid fyra tillfällen har kandidaterna frågats ut: i Stenungssund, Piteå, Alvesta och Stockholm.

Ta del av alla utfrågningar här på hemsidan!

Senaste nytt

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.